Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Fastställt valresultat. Åldersfördelningen bland invalda efter parti och kön i riksdagsvalet 2007

Fastställt valresultat. Åldersfördelningen bland invalda efter parti och kön i riksdagsvalet 2007
Vahvistettu tulos. Valituksi tulleiden ikäjakautuma puolueittain sukupuolen mukaan eduskuntavaaleissa 2007
Confirmed result. Age distribution of elected MPs by party and sex in Parliamentary elections 2007

Puolue, sukupuoli
Parti, kön
Party, sex
Yhteensä
Totalt
Total
Ikäryhmä - Åldersgrupp - Age group Keski-ikä
Medelåld.
Aver. age
Kansaned.
Riksd.män
MP of Parl.
18 19 20 - 24 25 - 29 30 - 34 35 - 39 40 - 44 45 - 49 50 - 54 55 - 59 60 - 64 65-
KAIKKI - ALLA - ALL 200 - - 1 1 24 21 38 23 24 37 23 8 47,9 128
Miehet-Män-Men 116 - - 1 1 6 9 16 10 16 33 19 5 51,2 77
Naiset-Kvinnor-Women 84 - - - - 18 12 22 13 8 4 4 3 43,3 51
KESK - CENT 51 - - 1 - 5 5 9 5 8 13 5 - 47,8 35
Miehet-Män-Men 36 - - 1 - 2 1 6 4 6 12 4 - 50,1 26
Naiset-Kvinnor-Women 15 - - - - 3 4 3 1 2 1 1 - 42,4 9
KOK - SAML 50 - - - - 4 5 13 11 3 8 3 3 47,3 27
Miehet-Män-Men 30 - - - - 2 4 5 5 2 8 2 2 48,9 16
Naiset-Kvinnor-Women 20 - - - - 2 1 8 6 1 - 1 1 44,9 11
SDP 45 - - - - 8 7 3 4 6 8 7 2 48,1 32
Miehet-Män-Men 20 - - - - - 2 - - 4 7 6 1 55,6 16
Naiset-Kvinnor-Women 25 - - - - 8 5 3 4 2 1 1 1 42,2 16
VAS - VÄNST - LEFT 17 - - - - 2 - 2 - 4 4 4 1 53,4 13
Miehet-Män-Men 14 - - - - 1 - 1 - 3 4 4 1 56,1 11
Naiset-Kvinnor-Women 3 - - - - 1 - 1 - 1 - - - 40,7 2
VIHR - GRÖNA - GREENS 15 - - - 1 5 1 5 1 1 - - 1 40,2 10
Miehet-Män-Men 5 - - - 1 1 - 1 1 - - - 1 43,6 3
Naiset-Kvinnor-Women 10 - - - - 4 1 4 - 1 - - - 38,5 7
RKP - SFP 9 - - - - - 2 4 1 - 1 1 - 45,3 4
Miehet-Män-Men 4 - - - - - 1 2 - - - 1 - 46,3 -
Naiset-Kvinnor-Women 5 - - - - - 1 2 1 - 1 - - 44,6 4
KD 7 - - - - - 1 1 1 - 1 2 1 52,9 5
Miehet-Män-Men 3 - - - - - 1 - - - 1 1 - 51,7 3
Naiset-Kvinnor-Women 4 - - - - - - 1 1 - - 1 1 53,8 2
PS - SAF 5 - - - - - - 1 - 2 1 1 - 52,8 2
Miehet-Män-Men 4 - - - - - - 1 - 1 1 1 - 53,5 2
Naiset-Kvinnor-Women 1 - - - - - - - - 1 - - - 50,0 -
MUUT - ÖVRIGA - OTHERS 1 - - - - - - - - - 1 - - 55,0 -
Miehet-Män-Men - - - - - - - - - - - - - - -
Naiset-Kvinnor-Women 1 - - - - - - - - - 1 - - 55,0 -

Senast uppdaterad 26.3.2007

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Riksdagsval [e-publikation].
ISSN=1799-6260. 2007, Fastställt valresultat. Åldersfördelningen bland invalda efter parti och kön i riksdagsvalet 2007 . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 29.2.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/evaa/2007/evaa_2007_2007-03-26_tau_017_sv.html