Tämä sivu on arkistoitu.

5.4.2022 jälkeen julkaistut tiedot löydät uudistetulta sivustolta.

Siirry uudelle tilastosivulle

Julkaistu: 5.4.2019

Eduskuntavaaleissa 2019 yhteensä 2 468 ehdokasta

Vuoden 2019 eduskuntavaaleihin asetettiin yhteensä 2 468 ehdokasta, mikä on 322 ehdokasta enemmän kuin edellisissä eduskuntavaaleissa. Ehdokkaista 990 on kunnanvaltuutettuja ja 165 nykyisessä eduskunnassa istuvia kansanedustajia. Eduskuntavaaleihin osallistuu 19 rekisteröityä puoluetta. Vaaleihin osallistuvia puolueita on neljä enemmän kuin edellisissä eduskuntavaaleissa. Tarkemmat tiedot eduskuntavaalien ehdokkaista löytyvät katsauksesta: Ehdokkaiden tausta-analyysi eduskuntavaaleissa 2019.

Miesten ja naisten osuus ehdokkaista eduskuntavaaleissa 1948–2019 (%)

Miesten ja naisten osuus ehdokkaista eduskuntavaaleissa 1948–2019 (%)

Kaikista ehdokkaista 70,0 prosenttia on nykyiseen eduskuntaan valittujen puolueiden (KOK, SDP, PS, KESK, VAS, RKP, VIHR, KD) ja Sinisen tulevaisuuden asettamia. Eniten puolueista, joista ei valittu kansanedustajaa nykyiseen eduskuntaan, asetti ehdokkaita Seitsemän tähden liike (175 ehdokasta) ja vähiten Eläinoikeuspuolue (17 ehdokasta). Puolueiden ulkopuolisia ehdokkaita asetettiin koko maassa 136 kappaletta. Vuoden 2015 eduskuntavaaleissa ehdokkaita eduskuntaan saaneista puolueista käytetään nimitystä ”eduskuntapuolueet”. Tähän luetaan mukaan kuuluvaksi myös Sininen tulevaisuus.

Eduskuntavaalien ehdokkaista enemmistö on aina ollut miehiä. Vuoden 2019 eduskuntavaalien ehdokkaista on miehiä 1 432 ja naisia 1 036. Naisten osuus ehdokkaista on siten 42,0 prosenttia, mikä on 2,6 prosenttiyksikköä enemmän kuin vuoden 2015 eduskuntavaaleissa.

Eduskuntapuolueiden ehdokkaista naisten osuus on pienin Perussuomalaisilla (31,5  prosenttia) ja suurin Vihreällä liitolla (62,0 prosenttia). Kaikista puolueista naisehdokkaiden osuus oli suurin Feministisellä puolueella (81,6 prosenttia) ja pienin Kommunistisella työväenpuolueella (6,3 prosenttia). Kaikkien eduskuntapuolueiden ehdokkaista miehiä on 53,1 prosenttia. Puolueissa ja valitsijayhdistyksissä, joista ei valittu edustajia nykyiseen eduskuntaan miesten osuus ehdokkaista on 69,5 prosenttia.

Miesten ja naisten osuus ehdokkaista puolueen ja iän mukaan eduskuntavaaleissa 2019, eduskuntapuolueet (%)

Miesten ja naisten osuus ehdokkaista puolueen ja iän mukaan eduskuntavaaleissa 2019, eduskuntapuolueet (%)

Kaikkien ehdokkaiden keski-ikä on 46,9 vuotta, miesehdokkaiden 47,9 ja naisehdokkaiden 45,5 vuotta. Ehdokkaista 1 675 on 40 vuotta täyttäneitä tai sitä vanhempia. Ehdokkaista 75 vuotta täyttäneitä tai sitä vanhempia on 31 ja 25 vuotta täyttäneitä tai sitä nuorempia yhteensä 137.

Miesten ja naisten osuus ehdokkaista puolueen ja iän mukaan eduskuntavaaleissa 2019, muut puolueet ja valitsijayhdistykset (%)

Miesten ja naisten osuus ehdokkaista puolueen ja iän mukaan eduskuntavaaleissa 2019, muut puolueet ja valitsijayhdistykset (%)

Eduskuntapuolueista suhteellisesti eniten alle 25-vuotiaita ehdokkaita on Ruotsalaisella kansanpuolueella (12,2 prosenttia) ja vähiten Perussuomalaisilla (0,9 prosenttia). RKP:n alle 25 -vuotiaiden ehdokkaiden osuus on suurin myös kaikkien puolueiden joukossa. Suhteellisesti eniten 65 vuotta täyttäneitä tai sitä vanhempia on eduskuntapuolueista ehdokkaana Sinisellä tulevaisuudella (19,7 prosenttia) ja vähiten Vihreällä liitolla (3,7 prosenttia). Ehdokkaan ikä on ikä vaalipäivänä.

Taulukko 1. Ehdokkaiden taustatekijöitä puolueittain eduskuntavaaleissa 2019

Puolue Kansan- ed. (%) Kunnan- valt. (%) Ikä k/a Suomen- ja saamen- kiel. (%) Ruotsin- kiel. (%) Muun- kiel. (%) Työllisiä (%) Työttömiä (%) Työ- voiman ulkop. (%) Tulot keski- määrin
Yhteensä 6,7 40,1 46,9 91,2 6,0 2,3 72,9 8,9 18,2 29 111
KESK 17,1 58,8 45,7 95,4 1,9 2,8 90,3 1,9 7,9 39 345
PS 8,0 62,4 48,1 98,1 0,9 0,5 83,6 6,1 10,3 30 257
KOK 17,1 72,5 45,4 97,2 1,4 1,4 91,5 0,9 7,6 47 476
SDP 13,4 71,8 45,6 93,5 2,8 3,7 88,9 4,2 6,9 35 888
VIHR 5,1 60,6 41,3 94,0 2,3 3,7 86,1 5,6 8,3 30 406
VAS 4,6 51,4 44,3 93,5 2,8 3,7 77,8 13,0 9,3 27 866
RKP 7,1 46,9 44,0 7,1 91,8 1,0 83,7 1,0 15,3 36 956
KD 2,6 38,4 51,3 94,7 3,7 1,1 78,4 7,4 14,2 31 119
SKP - 1,1 53,0 92,0 1,1 5,7 40,9 11,4 47,7 19 208
KTP - - 58,1 90,6 3,1 6,3 15,6 12,5 71,9 16 101
LIBE - 2,8 37,6 88,9 5,6 - 66,7 2,8 30,6 24 809
Piraattip. - 2,3 35,0 94,3 3,4 2,3 55,2 20,7 24,1 19 376
EOP - - 40,0 94,1 5,9 - 64,7 23,5 11,8 15 222
KP - 8,0 48,6 98,0 - 2,0 64,0 14,0 22,0 18 182
FP - 2,6 36,7 89,5 2,6 2,6 55,3 18,4 26,3 23 249
IP - 4,3 50,6 95,7 4,3 - 36,2 29,8 34,0 20 674
SIN 6,6 20,4 54,4 96,1 1,3 2,6 59,9 11,2 28,9 26 308
SKE - - 47,9 100,0 - - 26,5 23,5 50,0 16 034
STL 0,6 3,4 53,5 94,3 1,1 1,7 40,6 17,7 41,7 19 334
NYT 0,9 8,3 47,1 93,6 4,6 0,9 72,5 10,1 17,4 29 650
Muut 3,7 14,8 50,4 77,8 18,5 3,7 44,4 14,8 40,7 21 408

Kaikista eduskuntavaaliehdokkaista 990 on istuvia kunnanvaltuutettuja, mikä on 40,1 prosenttia ehdokkaista. Kunnanvaltuutettujen osuus ehdokkaista on suurin Kokoomuksella, 72,5 prosenttia ehdokkaista, lukumääräisesti eniten kunnanvaltuutettuja on ehdokkaan SDP:llä, 155 kappaletta. Istuvia kansanedustajia ehdokkaista on 165 kappaletta, mikä on 6,7 prosenttia kaikista ehdokkaista.

Kaikista ehdokkaista suomen- tai saamenkielisiä on 91,2, ruotsinkielisiä 6,0 ja muita kuin kotimaisia kieliä äidinkielenään puhuvia 2,3 prosenttia.

Pääasiallisen toiminnan perusteella kaikista eduskuntavaaliehdokkaista työllisiä on 72,9 prosenttia, työttömiä 8,9 ja työvoiman ulkopuolella 18,2 prosenttia. Eduskuntapuolueista suhteellisesti eniten työllisiä on ehdokkaiden joukossa Kokoomuksella, 91,5 prosenttia ja vähiten Sinisellä tulevaisuudella, 59,9 prosenttia. Eduskuntapuolueista suhteellisesti eniten työvoiman ulkopuolisia ehdokkaita on Sinisellä tulevaisuudella (28,9 %) ja vähiten SDP:llä (6,9 %). Työvoiman ulkopuolisiin kuuluvat muun muassa opiskelijat, eläkeläiset sekä varus- ja siviilipalvelusmiehet.

Kaikkien ehdokkaiden käytettävissä olevien tulojen mediaani on 29 111 euroa vuodessa. Mediaanilla mitattuna suurimmat tulot ovat Kokoomuksen asettamilla ehdokkailla, yli 47 000 euroa. Eduskuntapuolueista pienimmät tulot puolestaan on Sinisen tulevaisuuden ehdokkailla, noin 26 000 euroa.

Tiedot perustuvat Tilastokeskuksen tilastoon eduskuntavaalien 2019 ehdokasasettelusta. Valtakunnallinen ehdokasrekisteri on julkaistu Oikeusministeriön internet-sivulla (www.vaalit.fi).


Lähde: Eduskuntavaalit 2019, ehdokasasettelu, Tilastokeskus

Lisätietoja: Sami Fredriksson 029 551 2696, Kaija Ruotsalainen 029 551 3599, vaalit@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Jari Tarkoma

Julkaisu pdf-muodossa (649,4 kt)

Katsaukset
Taulukot

Tietokantataulukot

Poimi tarvitsemiasi tietoja taulukoiksi, tarkastele tietoja kuvioina, tai lataa dataa käyttöösi.

Liitetaulukot

Laatuselosteet

Päivitetty 5.4.2019

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Eduskuntavaalit [verkkojulkaisu].
ISSN=1799-6252. Ehdokasasettelu ja ehdokkaiden tausta-analyysi 2019. Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 22.4.2024].
Saantitapa: https://www.stat.fi/til/evaa/2019/01/evaa_2019_01_2019-04-05_tie_001_fi.html