Tämä sivu on arkistoitu.

5.4.2022 jälkeen julkaistut tiedot löydät uudistetulta sivustolta.

Siirry uudelle tilastosivulle

Julkaistu: 24.5.2019

Yli puolet äänestäjistä äänesti ennakkoon

Tilastokeskus julkaisee tietoa vuoden 2019 eduskuntavaaleissa äänestäneiden taustoista. Suomessa asuvien Suomen kansalaisten äänestysprosentti oli 72,1, eli 2,0 prosenttiyksikköä edellisiä eduskuntavaaleja suurempi. Yli puolet äänestäneistä (50,7 %) äänesti ennakkoon. Yksityiskohtaista tietoa yksilötason taustatekijöiden vaikutuksesta äänestysaktiivisuuteen löytyy katsauksesta: Äänestäneet eduskuntavaaleissa 2019.

Sähköinen äänioikeusrekisteri oli käytössä 141 kunnassa, joista 88 kunnasta tieto saatiin kaikilta äänestysalueilta. Kaikkiaan tieto saatiin Manner-Suomessa 658 äänestysalueelta. Nämä äänestysalueet kattoivat 41,9 prosenttia vuoden 2019 eduskuntavaaleissa äänioikeutetuista.

Äänestysprosentit (Suomessa asuvat Suomen kansalaiset) eduskuntavaaleissa 1983–2019

Äänestysprosentit (Suomessa asuvat Suomen kansalaiset) eduskuntavaaleissa 1983–2019

Hieman yli puolet (50,7 %) äänestäneistä äänesti vaaleissa ennakkoon, äänioikeutetuista ennakkoon äänestäneiden osuus oli puolestaan 36,6 prosenttia. Pääasiallisen toiminnan ryhmissä ennakkoon äänestäminen oli yleisintä eläkeläisten joukossa, ryhmään kuuluneista puolet (50,0 %) äänesti vaaleissa ennakkoon.

Ennakkoon äänestäneiden (Suomessa asuvat Suomen kansalaiset) osuus äänioikeutetuista pääasiallisen toiminnan ryhmissä eduskuntavaaleissa 2019, %

Ennakkoon äänestäneiden (Suomessa asuvat Suomen kansalaiset) osuus äänioikeutetuista pääasiallisen toiminnan ryhmissä eduskuntavaaleissa 2019, %

Aktiivisimmat ennakkoon äänestäjät olivat 75-vuotiaat (57,4 % äänioikeutetuista), suhteellisesti vähiten ennakkoon äänestäneitä oli 18-vuotiaiden äänioikeutettujen joukossa (20,4 %).

Niillä äänestysalueilla, joilta saatiin myös vaalipäivän äänestystieto, korkein äänestysprosentti oli 71-vuotiailla äänioikeutetuilla, joista äänesti 82,5 prosenttia. Naiset äänestivät koko maassa miehiä aktiivisemmin, ero miesten ja naisten äänestysprosentissa oli 2,9 prosenttiyksikköä. Naiset äänestivät ennakkoon aktiivisemmin 76-vuotiaiden ikäryhmään saakka. Vastaavasti vaalipäivän äänet huomioiva äänestysprosentti oli naisilla suurempi 69-vuotiaiden ikäryhmään asti.

Ennakkoon äänestäneet koko maassa ja kaikki äänestäneet alueilla (Suomessa asuvat Suomen kansalaiset) sukupuolen ja iän mukaan eduskuntavaaleissa 2019, %

Ennakkoon äänestäneet koko maassa ja kaikki äänestäneet alueilla (Suomessa asuvat Suomen kansalaiset) sukupuolen ja iän mukaan eduskuntavaaleissa 2019, %

Lähde: Eduskuntavaalit 2019, katsaus äänestämiseen eduskuntavaaleissa, Tilastokeskus

Lisätietoja: Sami Fredriksson 029 551 2696, vaalit@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Jari Tarkoma

Julkaisu pdf-muodossa (602,0 kt)

Katsaukset
Taulukot

Tietokantataulukot

Poimi tarvitsemiasi tietoja taulukoiksi, tarkastele tietoja kuvioina, tai lataa dataa käyttöösi.

Liitetaulukot

Laatuselosteet

Päivitetty 24.5.2019

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Eduskuntavaalit [verkkojulkaisu].
ISSN=1799-6252. Äänestäneiden tausta-analyysi 2019. Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 22.4.2024].
Saantitapa: https://www.stat.fi/til/evaa/2019/03/evaa_2019_03_2019-05-24_tie_001_fi.html