Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Beskrivning

Riksdagsval förrättas vart fjärde år. Statistikcentralen producerar den officiella statistiken över riksdagsvalen. Förhandsuppgifterna publiceras på internet, i StatFin-tjänsten samt på statistiksidan Riksdagsval, så snabbt som möjligt fr.o.m. valnatten. De slutliga uppgifterna sänds till Statistikcentralen sedan valre-sultatet fastställts. De fastställda uppgifterna, som motsvarar den preliminära statistiken, publiceras på internet efter det att valresultatet fastställts och uppdateras i StatFin-tjänstens databaser. Mer detaljerade uppgifter finns på Statistikcentralens webbsidor om riksdagsvalet (statistiken efter ämnesområde, sedan 1995) och på statistiktjänsten StatFin sedan år 1983. Statistikcentralen får det grundläggande valmaterialet från justitieministeriets valdatasystem för vars tekniska tillämpning Tieto Abp ansvarar. Statistikcentralens valdatasystem omfattar fyra valfiler: valkretsfil, partifil, kandidatfil och kandidatregister.

Statistikens hela beskrivning.

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Riksdagsval [e-publikation].
ISSN=1799-6260. Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 26.2.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/evaa/meta_sv.html