Taulukko 12. Tuoteinnovaatioiden ja muuttamattomien tuotteiden osuudet liikevaihdosta henkilöstön suuruusluokan mukaan 2006

  Yritysten
lukumäärä
Markkinoiden
kannalta uudet
tuotteet
2)
Vain yrityksen
kannalta uudet
tuotteet
Muuttumattomat
tuotteet
% % %
Kaikki yritykset
Yhteensä 8221 10,8 4,8 84,3
 
Teollisuus yhteensä 1) 4224 15,8 5,6 78,6
10 - 19 1554 1,4 5,8 92,8
20 - 49 1465 4,8 4,3 90,9
50 - 99 565 5,2 5,2 89,6
100 - 249 375 3,7 6,8 89,5
250 - 499 140 5,3 7,7 87,0
500 - 126 21,5 5,2 73,2
 
Palvelut yhteensä 3996 2,0 3,5 94,5
10 - 19 1913 2,8 3,5 93,7
20 - 49 1296 3,2 5,0 91,9
50 - 99 375 2,3 2,5 95,2
100 - 249 254 1,6 3,4 95,0
250 - 499 83 1,2 2,8 95,9
500 - 75 1,7 3,4 94,9
 
Tuoteinnovaatioita tehneet yritykset
Yhteensä 2713 15,5 6,9 77,6
 
Teollisuus yhteensä 1476 19,9 7,0 73,1
10 - 19 360 8,1 32,4 59,6
20 - 49 544 11,8 10,4 77,8
50 - 99 198 12,4 12,4 75,2
100 - 249 190 6,6 11,9 81,5
250 - 499 85 7,7 11,3 81,0
500 - 100 22,9 5,6 71,5
 
Palvelut yhteensä 1236 3,7 6,7 89,6
10 - 19 521 10,5 12,8 76,8
20 - 49 436 6,7 10,6 82,7
50 - 99 120 8,1 9,0 82,8
100 - 249 75 5,0 11,0 84,0
250 - 499 42 3,2 7,4 89,3
500 - 42 2,1 4,3 93,6
1) Teollisuus yhteensä sisältää myös kaivostoiminnan sekä sähkö-, kaasu- ja vesihuollon.
2) Taulukon lukuja korjattu 12.12.2008. Korjatut sarakkeet on merkitty punaisella.

Lähde: Innovaatiotoiminta 2006, Tilastokeskus

Lisätietoja: Mervi Niemi (09) 1734 3263, tiede.teknologia@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Leena Storgårds


Päivitetty 12.12.2008

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Innovaatiotoiminta [verkkojulkaisu].
ISSN=1797-4380. 2006, Taulukko 12. Tuoteinnovaatioiden ja muuttamattomien tuotteiden osuudet liikevaihdosta henkilöstön suuruusluokan mukaan 2006 . Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 7.5.2021].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/inn/2006/inn_2006_2008-12-12_tau_012_fi.html