Taulukko 14. Prosessi-innovaatioiden yleisyys henkilöstön suuruusluokan mukaan 2004–2006, osuus yrityksistä

  Yritysten
lukumäärä
Prosessi-
innovaatioita
Uusia
valmistus-
tai tuotanto-
menetelmiä
Uusia
toimitus-
tai jakelu-
menetelmiä
Uusia tuki-
toimintoja
prosesseja
varten
% % % %
Yhteensä 8221 35,6 22,7 13,8 22,0
 
Teollisuus
yhteensä
1)
4224 39,9 29,7 12,9 22,4
10 - 19 1554 27,3 20,0 7,1 14,7
20 - 49 1465 40,9 30,3 11,9 21,7
50 - 99 565 46,0 34,3 16,5 23,9
100 - 249 375 54,9 42,1 16,4 34,1
250 - 499 140 65,7 47,0 30,5 37,1
500 - 126 81,5 64,9 51,7 68,9
 
Palvelut
yhteensä
3996 31,1 15,4 14,8 21,6
10 - 19 1913 26,9 13,8 12,2 18,0
20 - 49 1296 32,0 16,5 17,0 22,5
50 - 99 375 32,4 15,3 12,2 22,5
100 - 249 254 38,0 13,9 17,5 27,7
250 - 499 83 60,7 28,5 22,4 49,9
500 - 75 58,7 29,1 38,4 41,2
1) Sisältää myös kaivostoiminnan sekä sähkö-, kaasu- ja vesihuollon.

Lähde: Innovaatiotoiminta 2006, Tilastokeskus

Lisätietoja: Mervi Niemi (09) 1734 3263, tiede.teknologia@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Leena Storgårds


Päivitetty 12.12.2008

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Innovaatiotoiminta [verkkojulkaisu].
ISSN=1797-4380. 2006, Taulukko 14. Prosessi-innovaatioiden yleisyys henkilöstön suuruusluokan mukaan 2004–2006, osuus yrityksistä . Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 7.5.2021].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/inn/2006/inn_2006_2008-12-12_tau_014_fi.html