Taulukko 19. Innovaatiotoimintaan liittyvä yhteistyö henkilöstön suuruusluokan ja yhteistyökumppanin sijaintipaikan mukaan 2004–2006, osuus innovaatiotoimintaa harjoittaneista

  Yritysten
lukumäärä
Yhteistyötä
tehneet
Yhteistyökumppanin sijaintipaikka
Suomi Muu
Eurooppa
Yhdys-
vallat
Kiina Intia Muut
% % % % % % %
Yhteensä 4229 57,7 57,3 32,9 12,7 7,3 3,7 9,2
 
Teollisuus
yhteensä
1)
2340 61,6 61,0 36,8 13,5 8,5 3,7 10,5
10 - 19 623 52,3 51,5 23,6 5,9 4,6 1,6 6,6
20 - 49 856 58,6 58,6 27,9 10,1 6,1 3,3 9,1
50 - 99 350 66,4 65,8 39,3 11,4 7,6 2,4 3,8
100 - 249 276 63,6 60,9 57,0 21,2 14,2 5,4 16,3
250 - 499 114 81,1 81,1 65,6 32,5 15,3 6,5 24,3
500 - 120 94,9 93,9 89,0 47,5 28,6 13,7 33,5
 
Palvelut
yhteensä
1889 52,9 52,8 28,0 11,7 5,8 3,7 7,6
10 - 19 801 55,8 55,8 26,3 13,3 7,9 5,6 10,6
20 - 49 638 46,0 46,0 25,0 8,0 3,9 1,6 3,3
50 - 99 189 50,7 50,7 23,0 10,7 2,9 2,7 5,0
100 - 249 144 51,3 49,5 35,0 13,9 4,6 1,5 7,8
250 - 499 59 76,9 76,9 56,9 26,5 12,3 11,9 15,9
500 - 58 76,6 76,6 51,8 13,1 4,7 2,4 13,0
1) Sisältää myös kaivostoiminnan sekä sähkö-, kaasu- ja vesihuollon.

Lähde: Innovaatiotoiminta 2006, Tilastokeskus

Lisätietoja: Mervi Niemi (09) 1734 3263, tiede.teknologia@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Leena Storgårds


Päivitetty 12.12.2008

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Innovaatiotoiminta [verkkojulkaisu].
ISSN=1797-4380. 2006, Taulukko 19. Innovaatiotoimintaan liittyvä yhteistyö henkilöstön suuruusluokan ja yhteistyökumppanin sijaintipaikan mukaan 2004–2006, osuus innovaatiotoimintaa harjoittaneista . Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 7.5.2021].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/inn/2006/inn_2006_2008-12-12_tau_019_fi.html