Taulukko 31. Markkinointi-innovaatioiden yleisyys henkilöstön suuruusluokan mukaan 2004–2006, osuus yrityksistä

  Yritysten
lukumäärä
Markkinointi-
innovaatioita
Muutokset
designissa
Muutokset
pakkauksissa
Uudet
menettelyt
myynnin-
edistämisessä
Uusi
markkinointi
strategia
1)
Uudet
menetelmät
tuote-
sijoittelussa
tai myynti-
kanavissa
Uudet
menetelmät
hinnoittelussa
% % % % % % %
Yhteensä 8221 27,6 6,7 5,9 12,0 16,8 6,0 8,5
 
Teollisuus
yhteensä
2)
4224 27,4 9,3 7,1 10,9 15,6 4,9 6,6
10 - 19 1554 20,1 5,3 4,0 8,0 11,1 3,4 3,4
20 - 49 1465 26,8 10,1 7,2 9,4 14,1 4,1 6,8
50 - 99 565 32,3 9,1 7,8 13,7 21,0 6,6 9,0
100 - 249 375 34,2 12,6 10,7 12,8 18,3 5,3 5,9
250 - 499 140 44,6 18,8 15,1 20,7 29,6 5,8 17,2
500 - 126 64,7 29,2 22,8 35,6 39,0 22,2 23,1
 
Palvelut
yhteensä
3996 27,7 4,1 4,5 13,2 18,2 7,1 10,6
10 - 19 1913 22,3 3,4 5,0 11,0 14,8 7,6 8,4
20 - 49 1296 30,3 4,8 4,3 15,2 19,3 5,7 11,4
50 - 99 375 33,8 4,1 3,7 14,4 23,8 8,9 10,8
100 - 249 254 34,2 4,6 1,8 15,2 18,9 7,3 15,3
250 - 499 83 48,5 5,2 6,4 18,0 38,0 9,1 18,3
500 - 75 44,7 5,2 5,5 17,7 31,3 9,0 25,9
1) Uusi markkinointistrategia uusien asiakasryhmien tai markkinasegmenttien tavoittamiseksi.
2) Sisältää myös kaivostoiminnan sekä sähkö-, kaasu- ja vesihuollon.

Lähde: Innovaatiotoiminta 2006, Tilastokeskus

Lisätietoja: Mervi Niemi (09) 1734 3263, tiede.teknologia@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Leena Storgårds


Päivitetty 12.12.2008

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Innovaatiotoiminta [verkkojulkaisu].
ISSN=1797-4380. 2006, Taulukko 31. Markkinointi-innovaatioiden yleisyys henkilöstön suuruusluokan mukaan 2004–2006, osuus yrityksistä . Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 17.5.2021].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/inn/2006/inn_2006_2008-12-12_tau_031_fi.html