4. Markkinointi- ja organisaatioinnovaatioiden käytöönotto 2010–2012

Toisin kuin tuote- ja prosessi-innovaatiot, markkinointi- ja organisaatioinnovaatioiden käyttöönotto on lähes yhtä yleistä teollisuudessa ja palveluissa. Markkinointi-innovaatioissa tuotteen muotoilu painottuu hienoisesti teollisuudessa kun taas palveluissa kilpailukeinona voi olla hinnoittelun kehittäminen hieman teollisuutta yleisemmin.

Organisaatioinnovaatiot, joita kaikkiaan 30 prosenttia yrityksistä ilmoitti ottaneensa käyttöönsä vuosina 2010–2012, kohdistuivat pääosin liiketoiminnan käytäntöihin tai vastuiden ja päätöksenteon uudelleen organisointiin. Markkinointi-innovaatioita käyttöön ottaneet, 27 prosenttia kaikista yrityksistä, taas ilmoittivat yleisimmin myynninedistämiseen liittyvistä innovaatioista. Suurissa yrityksissä myös muotoilu ja pakkaukset sekä hinnoittelu saivat huomiota innovoinnin kohteena.

Kuvio 11. Organisaatioinnovaatioiden käyttöönoton yleisyys henkilöstön suuruusluokan mukaan 2010–2012, osuus yrityksistä

Kuvio 11. Organisaatioinnovaatioiden käyttöönoton yleisyys henkilöstön suuruusluokan mukaan 2010–2012, osuus yrityksistä

Kuvio 12. Markkinointi-innovaatioiden käyttöönoton yleisyys henkilöstön suuruusluokan mukaan 2010–2012, osuus yrityksistä

Kuvio 12. Markkinointi-innovaatioiden käyttöönoton yleisyys henkilöstön suuruusluokan mukaan 2010–2012, osuus yrityksistä

Toimialoittain tarkasteltuna esimerkiksi paperiteollisuuden, energia- ja jätehuollon ja rahoitus- ja vakuutuspalveluiden yritykset ilmoittivat organisaatioinnovaatioiden käyttöönotosta huomattavasti markkinointi-innovaatioita yleisemmin. Vaate- ja tekstiiliteollisuudessa, kuten myös esimerkiksi radio- ja televisiotoiminnassa, sen sijaan markkinointi-innovaatioiden käyttöönotto oli vuosina 2010–2012 organisaatioinnovaatioita yleisempää.

Kuvio 13. Organisaatio- ja markkinointi-innovaatioiden käyttöönoton yleisyys teollisuudessa toimialoittain 2010–2012, osuus yrityksistä

Kuvio 13. Organisaatio- ja markkinointi-innovaatioiden käyttöönoton yleisyys teollisuudessa toimialoittain 2010–2012, osuus yrityksistä

Kuvio 14. Organisaatio- ja markkinointi-innovaatioiden käyttöönoton yleisyys palveluissa toimialoittain 2010–2012, osuus yrityksistä

Kuvio 14. Organisaatio- ja markkinointi-innovaatioiden käyttöönoton yleisyys palveluissa toimialoittain 2010–2012, osuus yrityksistä

Lähde: Innovaatiotoiminta 2012, Tilastokeskus

Lisätietoja: Mervi Niemi 09 1734 3263 (9.6.2014 => 029 551 3263), tiede.teknologia@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Hannele Orjala


Päivitetty 5.6.2014

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Innovaatiotoiminta [verkkojulkaisu].
ISSN=1797-4380. 2012, 4. Markkinointi- ja organisaatioinnovaatioiden käytöönotto 2010–2012 . Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 17.5.2021].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/inn/2012/inn_2012_2014-06-05_kat_004_fi.html