Liitetaulukko 2. Innovaatiotoiminnan yleisyys yrityksen pääasiallisen arvoketjuaseman mukaan 2010–2012, osuus yrityksistä

Toimiala Asema tuotannon arvoketjussa Yritysten lukumäärä Tuote- innovaatioita (tavarat ja palvelut) Prosessi- innovaatioita Tuote- tai prosessi- innovaatioita Innovaatio- projekteja Innovaatio- toimintaa Kaikkia osatekijöitä
% % % % % %
Kaikki toimialat Päähankkija 4852 37,6 33,2 48,0 31,5 50,8 17,7
Järjestelmätoimittaja 766 41,9 35,9 52,2 42,5 59,6 20,6
Alihankkija 2634 17,8 22,4 29,6 18,2 32,2 8,0
Määrittelemätön asema 323 13,1 11,4 15,7 12,4 17,3 6,5
Kaikki yritykset 8576 31,0 29,3 41,5 27,7 44,6 14,6
Teollisuus Päähankkija 2162 43,0 38,7 54,7 38,9 57,8 22,3
Järjestelmätoimittaja 261 39,3 40,6 52,8 49,5 60,7 24,9
Alihankkija 1338 20,8 27,1 35,3 23,3 38,5 10,1
Määrittelemätön asema 120 19,2 13,2 19,2 19,2 19,2 13,2
Kaikki yritykset 3881 34,3 34,0 46,8 33,6 50,1 18,0
Palvelut Päähankkija 2691 33,2 28,7 42,7 25,5 45,2 14,1
Järjestelmätoimittaja 505 43,3 33,4 51,8 38,9 59,1 18,3
Alihankkija 1296 14,6 17,6 23,7 12,8 25,8 5,8
Määrittelemätön asema 204 9,5 10,3 13,6 8,4 16,2 2,5
Kaikki yritykset 4695 28,1 25,3 37,2 22,7 40,1 11,7

Lähde: Innovaatiotoiminta 2012, Tilastokeskus

Lisätietoja: Mervi Niemi 09 1734 3263 (9.6.2014 => 029 551 3263), tiede.teknologia@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Hannele Orjala


Päivitetty 5.6.2014

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Innovaatiotoiminta [verkkojulkaisu].
ISSN=1797-4380. 2012, Liitetaulukko 2. Innovaatiotoiminnan yleisyys yrityksen pääasiallisen arvoketjuaseman mukaan 2010–2012, osuus yrityksistä . Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 4.8.2020].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/inn/2012/inn_2012_2014-06-05_tau_002_fi.html