Liitetaulukko 1. Innovaatiotoiminnan yleisyys yritysmuodon mukaan 2012-2014, osuus yrityksistä

Toimiala Yritysmuoto Yritysten
lukumäärä
Tuote-
innovaatioita
(tavarat ja
palvelut)
Prosessi-
innovaatioita
Tuote- tai
prosessi-
innovaatioita
Innovaatio-
projekteja
Innovaatio-
toimintaa
Kaikkia
osatekijöitä
% % % % % %
Kaikki toimialat Itsenäinen yritys 4812 30,8 30,9 43,0 27,4 45,9 13,6
Osa suomalaista konsernia 2541 36,4 33,5 45,9 34,5 50,1 20,0
Osa ulkomaista konsernia 1222 45,3 33,3 52,4 29,8 54,0 17,2
Teollisuus Itsenäinen yritys 2175 32,8 34,0 45,8 30,4 48,8 15,8
Osa suomalaista konsernia 1202 40,4 36,2 48,7 41,4 53,2 24,4
Osa ulkomaista konsernia 444 54,2 41,3 61,8 44,1 64,6 22,6
Palvelut Itsenäinen yritys 2638 29,1 28,4 40,7 24,9 43,5 11,7
Osa suomalaista konsernia 1340 32,9 31,1 43,4 28,3 47,3 16,0
Osa ulkomaista konsernia 779 40,3 28,8 47,1 21,7 48,0 14,1

Lähde: Innovaatiotoiminta 2014, Tilastokeskus

Lisätietoja: Mervi Niemi 029 551 3263, Heidi Pirkola 029 551 3246, tiede.teknologia@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Mari Ylä-Jarkko


Päivitetty 2.6.2016

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Innovaatiotoiminta [verkkojulkaisu].
ISSN=1797-4380. 2014, Liitetaulukko 1. Innovaatiotoiminnan yleisyys yritysmuodon mukaan 2012-2014, osuus yrityksistä . Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 17.5.2021].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/inn/2014/inn_2014_2016-06-02_tau_001_fi.html