Tämä on arkistosisältöä, jota ei enää päivitetä.

Siirry ajantasaiselle tilastosivulle

4. Markkinointi- ja organisaatioinnovaatioiden käyttöönotto

Tuote- ja prosessi-innovaatioiden käyttöönoton lailla myös markkinointi- ja organisaatioinnovaatioiden käyttöönotosta ajanjaksolla 2014–2016 ilmoitettiin aiempaa yleisemmin. Markkinointi- tai organisaatioinnovaatioiden käyttöönotosta ilmoitti kaikkiaan 46 prosenttia yrityksistä kun edellistutkimuksessa innovaatioita oli 38 prosentilla tutkituista yrityksistä.

Teollisuudessa markkinointi- ja organisaatioinnovaatioita käyttöönottaneiden osuus oli 49 prosenttia ja palveluissa 44 prosenttia. Markkinointi-innovaatioista ilmoitti teollisuudessa 32 prosenttia yrityksistä, ja palveluissa niin ikään 32 prosenttia. Organisaatioinnovaatioita oli ottanut käyttöönsä 40 prosenttia teollisuuden yrityksistä palveluissa osuuden oltua 36 prosenttia.

Teollisuudessa organisaatioinnovaatioita ilmoitettiin yleisimmin moottoriajoneuvojen valmistuksen toimialalla, 63 prosenttia, tietokoneiden ja elektronisten ja optisten tuotteiden valmistuksessa, 59 prosenttia, sekä paperiteollisuudessa, 57 prosenttia toimialan yrityksistä. Markkinointi-innovaatioita käyttöönottaneiden yritysten osuus oli korkein muun valmistuksen toimialalla, 55 prosenttia yrityksistä.

Palvelualoilla organisaatioinnovaatioita käyttöönottaneiden osuus oli korkein vakuutustoiminnassa, 64 prosenttia, kuten myös ohjelmistoalalla, yhtälailla 64 prosenttia toimialan yrityksistä. Markkinointi-innovaatioiden käyttöönotto oli yleisintä ohjelmistoalalla, missä 63 prosenttia yrityksistä ilmoitti niistä.

Organisaatioinnovaatiot kohdistuvat yhä edelleen useimmiten liiketoimintakäytäntöihin, mutta käytännössä yhtä tärkeitä tai yleisiä ovat myös vastuiden ja päätöksenteon organisointiin liittyvät innovaatiot. Markkinointi-innovaatiot taas kohdistuvat yleisimmin myynninedistämiseen.

Kuvio 17. Organisaatioinnovaatioiden käyttöönoton yleisyys 2006–2016, osuus yrityksistä

Kuvio 17. Organisaatioinnovaatioiden käyttöönoton yleisyys 2006–2016, osuus yrityksistä

Kuvio 18. Markkinointi-innovaatioiden käyttöönoton yleisyys 2006–2016, osuus yrityksistä

Kuvio 18. Markkinointi-innovaatioiden käyttöönoton yleisyys 2006–2016, osuus yrityksistä

Lähde: Innovaatiotoiminta 2016, Tilastokeskus

Lisätietoja: Mervi Niemi 029 551 3263, Heidi Pirkola 029 551 3246, tiede.teknologia@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Sami Saarikivi


Päivitetty 12.4.2018

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Innovaatiotoiminta [verkkojulkaisu].
ISSN=1797-4380. 2016, 4. Markkinointi- ja organisaatioinnovaatioiden käyttöönotto . Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 11.8.2022].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/inn/2016/inn_2016_2018-04-12_kat_004_fi.html