Tämä on arkistosisältöä, jota ei enää päivitetä.

Siirry ajantasaiselle tilastosivulle

Liitetaulukko 1. Innovaatiotoiminnan yleisyys henkilöstön suuruusluokan mukaan 2014-2016, osuus yrityksistä

Toimiala Henkilös-
tön
suuruus-
luokka
Yritysten
luku-
määrä
Tuote-
innovaa-
tioita
(tavarat ja
palvelut)
Prosessi-
innovaa-
tioita
Innovaatio-
projekteja
Tuotteisiin
ja proses-
seihin
liittyvää
innovaatio-
toimintaa
Organi-
saatio-
innovaa-
tioita
Markki-
nointi-
innovaa-
tioita
Innovaatio-
toimintaa,
laaja
määritelmä
% % % % % % %
Kaikki toimialat 10-49 6532 39,1 37,4 30,0 54,3 33,0 28,4 60,5
50-249 1607 51,9 50,8 48,7 69,3 52,9 42,3 77,8
250- 352 69,3 62,9 65,7 80,9 63,8 54,5 84,9
Yhteensä 8491 42,7 41,0 35,0 58,2 38,0 32,1 64,8
Teollisuus 10-49 2717 38,7 42,6 33,7 59,5 33,5 26,6 65,1
50-249 840 55,2 55,7 56,8 75,8 53,9 41,6 81,4
250- 190 81,7 75,2 82,4 90,9 77,2 65,9 93,0
Yhteensä 3747 44,6 47,2 41,3 64,7 40,3 32,0 70,1
Palvelut 10-49 3815 39,3 33,8 27,4 50,6 32,5 29,6 57,2
50-249 767 48,2 45,5 39,7 62,3 51,9 43,0 74,0
250- 162 54,8 48,4 46,1 69,1 48,2 41,2 75,5
Yhteensä 4744 41,3 36,2 30,0 53,1 36,2 32,2 60,5

Lähde: Innovaatiotoiminta 2016, Tilastokeskus

Lisätietoja: Mervi Niemi 029 551 3263, Heidi Pirkola 029 551 3246, tiede.teknologia@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Sami Saarikivi


Päivitetty 12.4.2018

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Innovaatiotoiminta [verkkojulkaisu].
ISSN=1797-4380. 2016, Liitetaulukko 1. Innovaatiotoiminnan yleisyys henkilöstön suuruusluokan mukaan 2014-2016, osuus yrityksistä . Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 20.8.2022].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/inn/2016/inn_2016_2018-04-12_tau_001_fi.html