Tämä on arkistosisältöä, jota ei enää päivitetä.

Siirry ajantasaiselle tilastosivulle

Liiteaulukko 13. Tuote- ja prosessi-innovaatioihin liittyvän innovaatiotoiminnan tietolähteet 2014-2016, lähteiden merkitys, osuus tuotteisiin ja prosesseihin liittyvää innovaatiotoimintaa harjoittaneista

Toimiala Suuri
merkitys
Kohtalainen
merkitys

Vähäinen
merkitys

Ei
käytössä
% % % %
Kaikki toimialat Oma yritys tai oma konserni 62,1 26,8 6,0 5,2
Laitteiden, materiaalien, komponenttien tai ohjelmistojen toimittajat 22,6 46,2 20,1 11,2
Yksityisen sektorin asiakkaat 24,8 36,4 23,2 15,6
Julkisen sektorin asiakkaat 9,2 18,9 36,5 35,4
Kilpailijat tai toimialan muut yritykset 8,8 44,3 32,6 14,4
Konsulttiyritykset tai kaupalliset laboratoriot 3,3 23,6 40,3 32,8
Yliopistot tai ammattikorkeakoulut 4,5 21,3 35,5 38,7
Julkiset tutkimuslaitokset 3,2 15,1 35,4 46,3
Yksityiset tutkimuslaitokset 1,9 12,5 35,0 50,6
Konferenssit, messut, näyttelyt 9,4 39,5 35,7 15,5
Tieteelliset aikakauslehdet ja ammattijulkaisut 4,5 26,5 47,2 21,8
Toimialajärjestöt 3,2 18,9 45,2 32,8
Teollisuus Oma yritys tai oma konserni 59,3 30,4 5,6 4,7
Laitteiden, materiaalien, komponenttien tai ohjelmistojen toimittajat 26,8 51,9 15,7 5,6
Yksityisen sektorin asiakkaat 26,2 34,5 24,0 15,3
Julkisen sektorin asiakkaat 6,4 16,8 40,1 36,7
Kilpailijat tai toimialan muut yritykset 8,5 44,7 33,5 13,3
Konsulttiyritykset tai kaupalliset laboratoriot 3,6 27,7 42,9 25,8
Yliopistot tai ammattikorkeakoulut 4,5 26,7 38,8 30,1
Julkiset tutkimuslaitokset 3,0 17,8 40,3 38,9
Yksityiset tutkimuslaitokset 1,6 14,3 40,6 43,5
Konferenssit, messut, näyttelyt 10,2 40,3 36,6 12,9
Tieteelliset aikakauslehdet ja ammattijulkaisut 4,8 28,1 47,9 19,2
Toimialajärjestöt 3,5 20,7 46,4 29,4
Palvelut Oma yritys tai oma konserni 64,7 23,3 6,4 5,7
Laitteiden, materiaalien, komponenttien tai ohjelmistojen toimittajat 18,6 40,7 24,2 16,5
Yksityisen sektorin asiakkaat 23,5 38,2 22,4 15,9
Julkisen sektorin asiakkaat 12,0 20,9 33,0 34,2
Kilpailijat tai toimialan muut yritykset 9,0 43,8 31,7 15,5
Konsulttiyritykset tai kaupalliset laboratoriot 2,9 19,7 37,8 39,5
Yliopistot tai ammattikorkeakoulut 4,5 16,2 32,3 47,0
Julkiset tutkimuslaitokset 3,3 12,6 30,7 53,4
Yksityiset tutkimuslaitokset 2,2 10,8 29,6 57,4
Konferenssit, messut, näyttelyt 8,6 38,7 34,8 18,0
Tieteelliset aikakauslehdet ja ammattijulkaisut 4,2 24,9 46,6 24,4
Toimialajärjestöt 2,9 17,1 44,1 35,9

Lähde: Innovaatiotoiminta 2016, Tilastokeskus

Lisätietoja: Mervi Niemi 029 551 3263, Heidi Pirkola 029 551 3246, tiede.teknologia@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Sami Saarikivi


Päivitetty 12.4.2018

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Innovaatiotoiminta [verkkojulkaisu].
ISSN=1797-4380. 2016, Liiteaulukko 13. Tuote- ja prosessi-innovaatioihin liittyvän innovaatiotoiminnan tietolähteet 2014-2016, lähteiden merkitys, osuus tuotteisiin ja prosesseihin liittyvää innovaatiotoimintaa harjoittaneista . Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 11.8.2022].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/inn/2016/inn_2016_2018-04-12_tau_013_fi.html