Tämä sivu on arkistoitu.

5.4.2022 jälkeen julkaistut tiedot löydät uudistetulta sivustolta.

Siirry uudelle tilastosivulle

Paikallishallinnon nettoluotonannon ja kuntayhteisöjen tuloslaskelman vuosikatteen vertailu, mrd. euroa 1)

  2004 2005 2006* 2007*
A Kuntataloustilaston vuosikate 1,4 1,5 2,1 2,4
1 Lähteistä johtuva veroero 0,1 0,0 0,1 0,2
2 Yrittäjätulon otot sektorin ulkopuoleisista liikelaitoksista 0,2 0,2 0,2 0,2
3 Sektoriin kuulumattomien liikelaitosten vuosikate -0,6 -0,5 -0,6 -0,7
4 Ahvenanmaan ja muiden kuntataloustilastoon kuulumattomien yksiköiden vuosikate 0,1 0,0 0,0 0,0
5 Investoinnit -2,4 -2,4 -2,4 -2,6
6 Pääomansiirrot 0,1 0,2 0,2 0,1
7 Muut oikaisut -0,1 0,0 0,1 0,2
B Oikaisuerät yhteensä = 1+2+3+4+5+6+7 -2,6 -2,5 -2,4 -2,5
C Tilinpidon nettoluotonanto (EMU-jäämä) = A+B -1,2 -1,0 -0,4 -0,1
1) * Ennakkotieto
Taulukko sisältää vertailun neljältä edelliseltä vuodelta kuntien ja kuntayhtymien vuosikatteen ja kansantalouden tilinpidon mukaisen paikallishallinnon nettoluotonannon välillä. Taulukon tiedot vastaavat EDP-raporttitaulun 2C tietoja. Pyöristysten takia luvut eivät ole välttämättä täysin summautuvia. Taulun sisältöä kuvataan tarkemmin menetelmäselosteet-osiossa.

Lähde: Julkisyhteisöjen alijäämä ja bruttovelka EMU-kriteerien mukaisina 2007, Tilastokeskus

Lisätietoja: Mika Sainio (09) 1734 2686, Matti Okko (09) 1734 3341, rahoitus.tilinpito@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Ari Tyrkkö


Päivitetty 30.09.2008

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Julkisyhteisöjen alijäämä ja velka [verkkojulkaisu].
ISSN=1799-5892. 2007, Paikallishallinnon nettoluotonannon ja kuntayhteisöjen tuloslaskelman vuosikatteen vertailu, mrd. euroa 1) . Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 23.2.2024].
Saantitapa: https://www.stat.fi/til/jali/2007/jali_2007_2008-09-30_tau_005_fi.html