Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Publicerad: 1.3.2011

Den offentliga sektorns underskott 2,5 procent och skuld 48,4 procent i förhållande till BNP år 2010

Enligt Statistikcentralens preliminära förhandsuppgifter ökade skulden för den offentliga sektorn i Finland under år 2010 med 12,2 miljarder euro till 87,2 miljarder euro. Skuldens förhållande till bruttonationalprodukten steg från 43,8 procent året innan till 48,4 procent. Den offentliga sektorns underskott i förhållande till bruttonationalprodukten sjönk något, till 2,5 procent, då underskottet året innan var 2,6 procent. Enligt de preliminära uppgifterna understeg den offentliga sektorns underskott och skuld referensvärdena för EU:s stabilitets- och tillväxtavtal.

Den finländska offentliga sektorns underskott (-) och skuld, i procent av BNP

Den finländska offentliga sektorns underskott (-) och skuld, i procent av BNP

År 2010 visade den offentliga sektorns finansiella ställning ett underskott på 4,4 miljarder euro. Den statliga sektorns underskott ökade med 1,4 miljarder euro till 9,2 miljarder euro. Särskilt de utbetalda transfereringarna ökade, och statens skatteutfall vände till en moderat ökning under år 2010. Kommunsektorns underskott minskade med 0,6 miljarder euro till 0,5 miljarder euro. Bakom minskningen låg en ökning av skatteinkomsterna och de erhållna transfereringarna. Arbetspensionsanstalterna hade ett överskott på 5,2 miljarder euro. En ökning visade både betalda pensioner och erhållna pensionsavgifter liksom också kapitalinkomster.

År 2010 ökade den offentliga sektorns icke-konsoliderade bruttoskuld med 11,9 miljarder euro från året innan. Statsskulden ökade med 11,3 miljarder och kommunernas skuld med 0,6 miljarder euro. Den offentliga sektorns interna skulder minskade med 0,3 miljarder euro. EDP-skulden beskriver den offentliga sektorns skuld till de övriga sektorerna inom ekonomin och till utlandet, och dess utveckling påverkas både av förändringen av den icke-konsoliderade bruttoskulden och av den offentliga sektorns interna skulder.

Nästa offentliggörande av statistiken är 31.3.2011, då Statistikcentralen publicerar uppgifter om underskott och skulder som rapporteras till EU-kommissionen enligt förfarandet vid alltför stora underskott (EDP). I detta sammanhang kan de uppgifter som nu publiceras komma att revideras.


Källa: Den offentliga sektorns underskott och skuld. Statistikcentralen

Förfrågningar: Mika Sainio (09) 1734 2686, Mira Lehmuskoski (09) 1734 2708, rahoitus.tilinpito@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Ari Tyrkkö

Publikationen i pdf-format (239,3 kB)

Tabeller

Tabeller i databaser

Plocka ut de uppgifter som du behöver till tabeller, visa uppgifterna som diagram eller ladda ned data.

Tabellbilagor


Uppdaterad 1.3.2011

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Offentliga sektorns underskott och skuld [e-publikation].
ISSN=1799-5906. 2010. Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 18.4.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/jali/2010/jali_2010_2011-03-01_tie_001_sv.html