Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Tabellbilaga 1. Offentliga sektorns EDP-underskott  2005–2014  1)

  Miljoner euro BNP-kvoten, %
Staten Lokalförvaltning Socialskyddsfonderna Totalt Staten Lokalförvaltning Socialskydds- fonderna Totalt
2005 68 -1 187 5 379 4 260 0,0 -0,7 3,3 2,6
2006 -312 -565 7 658 6 781 -0,2 -0,3 4,4 3,9
2007 1 736 -332 8 166 9 570 0,9 -0,2 4,4 5,1
2008 997 -750 7 843 8 090 0,5 -0,4 4,0 4,2
2009 -8 256 -1 130 4 803 -4 583 -4,6 -0,6 2,7 -2,5
2010 -9 951 -407 5 454 -4 904 -5,3 -0,2 2,9 -2,6
2011 -6 365 -1 057 5 423 -1 999 -3,2 -0,5 2,8 -1,0
2012 -7 279 -2 134 5 173 -4 240 -3,6 -1,1 2,6 -2,1
2013* -7 370 -1 510 3 735 -5 145 -3,6 -0,7 1,8 -2,5
2014* -7 915 -1 675 2 758 -6 832 -3,9 -0,8 1,3 -3,3
1) Ett negativt värde visar ett underskott, ett positivt värde ett överskott.

Källa: Den offentliga sektorns underskott och skuld. Statistikcentralen

Förfrågningar: Niina Suutarinen 029 551 2307, Jukka Hytönen 029 551 3484, financial.accounts@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Ville Vertanen


Uppdaterad 30.9.2015

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Offentliga sektorns underskott och skuld [e-publikation].
ISSN=1799-5906. 2014, Tabellbilaga 1. Offentliga sektorns EDP-underskott  2005–2014  1) . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 4.2.2023].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/jali/2014/jali_2014_2015-09-30_tau_001_sv.html