Liitetaulukko 1. Yhdyskuntajätekertymä 2017, tonnia (Korjattu 11.1.2019)

Korjattu 11.1.2019. Korjatut luvut on merkitty punaisella.
Jätelaji Jätemäärä Kierrätys materiaalina Energiakäyttö Sijoitus kaatopaikalle
Sekajäte yhteensä 1 211 364 4 331 1 191 827 15 206
Erilliskerätyt yhteensä, josta 1 433 168 1 127 275 301 465 4 428
   Paperi ja kartonkijäte 507 710 469 105 38 605 0
   Biojäte 390 780 351 695 37 569 1 516
   Lasijäte 74 842 74 790 0 52
   Metallijäte 156 096 156 096 0 0
   Puujäte 39 584 137 39 445 2
   Muovijäte 35 152 13 667 21 060 425
   Sähkö- ja    elektroniikkaromu 54 086 54 086 0 0
   Muut erilliskerätyt 174 918 7 699 164 786 2 433
Muut ja erittelemättömät 167 057 8 527 152 262 6 268
Kaikki yhteensä 2 811 589 1 140 133 1 645 554 25 902

Lähde: Jätetilasto - Yhdyskuntajätteet 2017, Tilastokeskus

Lisätietoja: Juha Espo 029 551 3463, Johanna Pakarinen 029-5513313, ymparistotilinpito@stat.fi

Vastaava tilastojohtaja: Ville Vertanen


Päivitetty 9.1.2019

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Jätetilasto [verkkojulkaisu].
ISSN=1798-3339. Yhdyskuntajätteet 2017, Liitetaulukko 1. Yhdyskuntajätekertymä 2017, tonnia (Korjattu 11.1.2019) . Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 30.7.2021].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/jate/2017/13/jate_2017_13_2019-01-09_tau_001_fi.html