Tämä on arkistosisältöä, jota ei enää päivitetä.

Siirry ajantasaiselle tilastosivulle

Liitetaulukko 1. Sulautetut kokonaismenot tehtävittäin, julkisyhteisöt yhteensä 2012

Tehtävä Miljoonaa euroa Suhde BKT:hen, %
G0 Tehtävät yhteensä 109 071 56,7
G0101 Toimeenpano- ja lainsäädäntöelimet, finanssi- ja veroasiat, ulkoasiainhallinto 2 971 1,5
G0102 Taloudellinen apu ulkomaille 840 0,4
G0103 Yleiset hallintopalvelut 6 286 3,3
G0104 Perustutkimus 1 149 0,6
G0105 Yleisen julkishallinnon tutkimus ja kehittäminen 9 0,0
G0106 Muut yleisen julkishallinnon palvelut 20 0,0
G0107 Julkisen velan hoitoon liittyvät taloustoimet 3 005 1,6
G0108 Hallinnon eri tasojen väliset yleisluonteiset siirrot 0 0,0
G0201 Sotilaspuolustus 2 942 1,5
G0202 Siviilipuolustus 43 0,0
G0203 Sotilasapu ulkomaille 91 0,0
G0205 Puolustus, muualla luokittelematon 32 0,0
G0301 Poliisitoimi 1 195 0,6
G0302 Palo- ja pelastustoimi 607 0,3
G0303 Tuomioistuimet 538 0,3
G0304 Vankilalaitos 255 0,1
G0305 Yleiseen järjestykseen ja turvallisuuteen liittyvä tutkimus ja kehittäminen 3 0,0
G0306 Yleinen järjestys ja turvallisuus, muualla luokittelematon 335 0,2
G0401 Yleiset talouteen ja kauppaan liittyvät tehtävät sekä työvoimapalvelut 1 318 0,7
G0402 Maa, metsä, kala- ja riistatalous 1 903 1,0
G0403 Polttoaine- ja energiahuolto 97 0,1
G0404 Kaivostoiminta, teollisuus ja rakentaminen 238 0,1
G0405 Liikenne 4 632 2,4
G0406 Viestintä 41 0,0
G0407 Muut toimialat 13 0,0
G0408 Elinkeinoelämän tutkimus ja kehittäminen 940 0,5
G0409 Elinkeinoelämään liittyvät asiat, muualla luokittelematon 147 0,1
G0501 Jätehuolto 58 0,0
G0503 Ympäristön pilaantumisen torjunta 139 0,1
G0504 Biologisen monimuotoisuuden ja maisemansuojelu 87 0,0
G0505 Ympäristönsuojelun tutkimus ja kehittäminen 59 0,0
G0506 Ympäristön suojelu, muualla luokittelematon 143 0,1
G0601 Asuinolojen kehittäminen 160 0,1
G0602 Yhdyskuntakehitys 518 0,3
G0603 Vesihuolto 25 0,0
G0606 Asuminen ja yhdyskuntapalvelut, muualla luokittelematon 168 0,1
G0701 Lääkevalmisteet, lääkintälaitteet ja välineet 1323 0,7
G0702 Avohoitopalvelut 6 969 3,6
G0703 Sairaalapalvelut eli laitoshoito 6 826 3,5
G0704 Yleiset terveydenhuoltopalvelut 73 0,0
G0705 Terveydenhuoltoalan tutkimus ja kehittäminen 121 0,1
G0706 Terveydenhuolto, muualla luokittelematon 431 0,2
G0801 Virkistys- ja urheilupalvelut 952 0,5
G0802 Kulttuuripalvelut 1 099 0,6
G0803 Radio, televisio- ja julkaisutoiminta 2 0,0
G0804 Uskonnollisten ja aatteellisten yhteisöjen tukeminen 363 0,2
G0805 Vapaa-ajan, kulttuurin ja uskonnon tutkimus ja kehittäminen 3 0,0
G0806 Vapaa-aika, kulttuuri ja uskonto, muualla luokittelematon 0 0,0
G0901 Esiasteen ja alemman perusasteen koulutus (ISCED 0 ja 1) 2 544 1,3
G0902 Ylemmän perusasteen ja keskiasteen koulutus (ISCED 2 ja 3) 5 367 2,8
G0903 Keskiasteen jälkeinen koulutus, ei korkea-aste (ISCED 4) 5 0,0
G0904 Korkea-asteen koulutus (ISCED 5 ja 6) 3 469 1,8
G0905 Tutkintoon johtamaton koulutus 484 0,3
G0906 Koulutuksen tukipalvelut opiskelijoille 48 0,0
G0907 Koulutuksen tutkimus ja kehittäminen 7 0,0
G0908 Koulutus, muualla luokittelematon 289 0,2
G1001 Sairaus ja toimintarajoitteisuus 9 221 4,8
G1002 Vanhuus 22 570 11,7
G1003 Lesket ja muut edunsaajat 1 558 0,8
G1004 Perhe ja lapset 6 597 3,4
G1005 Työttömyys 4 119 2,1
G1006 Asuminen 606 0,3
G1007 Sosiaalinen syrjäytyminen, muualla luokittelematon 1 594 0,8
G1008 Sosiaaliturvan tutkimus ja kehittäminen 30 0,0
G1009 Sosiaaliturva, muualla luokittelematon 1 394 0,7

Lähde: Kansantalouden tilinpito, Tilastokeskus

Lisätietoja: Jukka Hytönen 09 1734 3484, skt.95@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Leena Storgårds


Päivitetty 31.1.2014

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Julkisyhteisöjen menot tehtävittäin [verkkojulkaisu].
ISSN=1798-0593. 2012, Liitetaulukko 1. Sulautetut kokonaismenot tehtävittäin, julkisyhteisöt yhteensä 2012 . Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 11.8.2022].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/jmete/2012/jmete_2012_2014-01-31_tau_001_fi.html