Tämä sivu on arkistoitu.

5.4.2022 jälkeen julkaistut tiedot löydät uudistetulta sivustolta.

Siirry uudelle tilastosivulle

1. Julkisyhteisöjen menojen kasvu hidastui vuonna 2014

Julkisyhteisöjen kokonaismenot kasvoivat 2,0 prosenttia eli 2,3 miljardia euroa vuonna 2014. Kasvu oli kuitenkin hitaampaa kuin aiempina vuosina. Vuonna 2013 kokonaismenot kasvoivat 4,1 prosenttia.

Eniten kasvoivat sosiaaliturvaan kohdistuneet menot. Sosiaaliturvan menoja kasvattivat eniten maksetut työeläkkeet. Suhteellisesti nopeimmin kasvoivat kuitenkin työttömyysmenot, 12,5 prosenttia edellisvuodesta, kun vanhuuteen liittyvät menot kasvoivat 2,9 prosenttia. Vanhuuteen liittyviä menoja oli 25,0 miljardia euroa ja työttömyyteen liittyviä 5,2 miljardia euroa.

Seuraavaksi eniten kasvoivat elinkeinoelämän edistämisen, terveydenhuollon ja yleisen julkishallinnon menot. Näiden tehtäväryhmien menot kasvoivat noin 0,2 miljardia euroa edellisestä vuodesta.

Taulukko 1. Julkisyhteisöjen kokonaismenot vuonna 2014 ja muutokset vuodesta 2013

  Tehtävän osuus kokonaismenoista, % Miljoonaa euroa Muutos edellisvuodesta, % Muutos edellisvuodesta, miljoonaa euroa
G0 Tehtävät yhteensä 100 119 241 2,0 2 319
G01 Yleinen julkishallinto 14,3 17 059 1,2 197
G02 Puolustus 2,4 2 889 -3,1 -92
G03 Yleinen järjestys ja turvallisuus 2,3 2 729 -2,9 -82
G04 Elinkeinoelämän edistäminen 8,3 9 946 2,1 201
G05 Ympäristönsuojelu 0,4 529 1,3 7
G06 Asuminen ja yhdyskuntapalvelut 0,7 814 0,5 4
G07 Terveydenhuolto 14,3 17 064 1,2 195
G08 Vapaa-aika, kulttuuri ja uskonto 2,5 2 970 -0,4 -11
G09 Koulutus 11,0 13 063 0,4 52
G10 Sosiaaliturva 43,8 52 178 3,7 1 848

Elinkeinoelämään kohdistuneiden menojen kasvu johtui erityisesti liikenneinvestointien kasvusta. Terveydenhoidon menojen kasvu johtui pääosin paikallishallinnon terveyspalvelujen tuotantokustannuksista. Myös sosiaaliturvarahastojen maksamien lääkekorvausten menot kasvoivat hieman.

Puolustuksen menot supistuivat investointien vähenemisen takia. Yleisen järjestyksen ja turvallisuuden menojen pieneneminen johtui mm. poliisitoimen menojen supistumisesta.


Lähde: Kansantalouden tilinpito, Tilastokeskus

Lisätietoja: Jukka Hytönen 029 551 3484, rahoitus.tilinpito@stat.fi

Vastaava tilastojohtaja: Ville Vertanen


Päivitetty 29.1.2016

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Julkisyhteisöjen menot tehtävittäin [verkkojulkaisu].
ISSN=1798-0593. 2014, 1. Julkisyhteisöjen menojen kasvu hidastui vuonna 2014 . Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 28.1.2023].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/jmete/2014/jmete_2014_2016-01-29_kat_001_fi.html