Tabellbilaga 3. Den offentliga sektorns totalutgifter efter transaktion och sektor 2016, miljon euro 1)

  S13 Offentlig sektor S1311 Staten S1313 Lokalförvaltning S1314 Socialskyddsfonder
Insatsförbrukning 23 694 6 733 15 811 1 150
Utbetalda löner och kollektiva avgifter 28 722 6 558 21 578 586
Subventioner 2 711 2 275 436
Kapitalutgifter 2 356 2 216 139 30
Sociala förmåner 48 414 4 678 4 848 38 888
Andra löpande transfereringar 5 689 32 139 1 380 3 303
Bruttoinvestering och nettoanskaffning av mark och andra icke producerade tillgångar 8 297 3 719 4 544 34
Kapitaltransfereringar 814 938 12 10
Övriga utgifter 108 70 11 27
Totalutgifter 120 805 59 326 48 759 44 028
1) Offentliga sektorns (S13) kapitalutgifter, löpande transfereringar, kapitaltransfereringar och totalutgifter konsoliderat, uppgifterna om delsektorerna icke-konsoliderat.

Källa: Nationalräkenskaper, Statistikcentralen

Förfrågningar: Atte Virtanen 029 551 3685, rahoitus.tilinpito@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Ville Vertanen


Uppdaterad 31.1.2018

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Den offentliga sektorns utgifter efter ändamål [e-publikation].
ISSN=1798-081X. 2016, Tabellbilaga 3. Den offentliga sektorns totalutgifter efter transaktion och sektor 2016, miljon euro 1) . Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 17.10.2021].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/jmete/2016/jmete_2016_2018-01-31_tau_003_sv.html