Tabellbilaga 2. Den offentliga sektorns konsumtionsutgifter efter ändamål och sector 2018, miljon euro

  S13 Offentlig sektor S1311 Staten S1313 Lokalförvaltning S1314 Socialskyddsfonder
G0 Ändamål, totalt 53 274 14 037 35 589 3 648
G01 Allmän offentlig förvaltning 6 942 2 997 3 910 35
G02 Försvar 2 398 2 398 .. ..
G03 Samhällskydd och rättsskipning 2 197 1 749 448 ..
G04 Näringslivfrågor 4 703 3 182 1 521 ..
G05 Miljöskydd 287 223 64 ..
G06 Bostadsförsörjning och samhällsutveckling 222 72 150 ..
G07 Hälso- och sjukvård 13 339 184 10 919 2 236
G08 Fritidsverksamenhet, kultur och religion 2 116 621 1 495 ..
G09 Utbildning 9 573 2 081 7 443 49
G10 Social trygghet 11 497 530 9 639 1 328

Källa: Nationalräkenskaper, Statistikcentralen

Förfrågningar: Ohto Soininvaara 029 551 3046, rahoitus.tilinpito@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Ville Vertanen


Uppdaterad 31.1.2020

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Den offentliga sektorns utgifter efter ändamål [e-publikation].
ISSN=1798-081X. 2018, Tabellbilaga 2. Den offentliga sektorns konsumtionsutgifter efter ändamål och sector 2018, miljon euro . Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 25.1.2022].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/jmete/2018/jmete_2018_2020-01-31_tau_002_sv.html