Tämä sivu on arkistoitu.

5.4.2022 jälkeen julkaistut tiedot löydät uudistetulta sivustolta.

Siirry uudelle tilastosivulle

Julkaistu: 30.11.2018

Julkisten menojen hintaindeksi nousi kuntataloudessa ja valtiolla

Julkisten menojen hintaindeksi nousi valtiolla Tilastokeskuksen ennakkotietojen mukaan 1,1 prosenttia vuoden 2018 kolmannella vuosineljänneksellä vuotta aiempaan verrattuna. Kuntatalouden hintaindeksi nousi vastaavana ajanjaksona 1,9 prosenttia ja kuntien peruspalvelujen hintaindeksi 1,8 prosenttia vastaavana aikana.

Julkisten menojen hintaindeksi 2015=100, 3. neljännes 2018

Indeksi (2015=100) Pisteluku 1) Vuosimuutos-%
2016–2017
Vuosimuutos-%
III/2017–III/2018
1)
Valtiontalous 100,4 -0,4 1,1
Kuntatalous 100,4 -1,0 1,9
– Kunnat 99,8 -1,4 1,7
– Kuntayhtymät 100,6 -0,9 1,8
– Kuntien peruspalvelujen hintaindeksi 100,3 -1,0 1,8
1) Ennakollinen

Valtion menojen hintaindeksin nousu johtui pääasiassa siirtomenojen sekä palkkojen ja palkkioiden noususta. Kuntatalouden nousu johtui palkkojen ja palkkioiden sekä tavaroiden ja palveluiden ostoista.

Julkisten menojen hintaindeksi (JMHI) on uudistettu ja sen perusvuodeksi on muutettu 2015=100. Uudistetussa julkisten menojen hintaindeksissä valtiontalouden indeksin painorakenne on vuoden 2014 valtion tilinpäätöksen mukainen. Kuntatalouden indeksin painot ovat kaikkien kuntien ja kuntayhtymien vuoden 2015 tilinpäätösten mukaiset.Kuntatalouden painorakenteesta on poistettu kuntien ja kuntayhtymien yhtiöitetyt liikelaitokset ja tehty siirtoja mm. varhaiskasvatuksen osalta sosiaalitoimesta opetustoimeen. Lomarahojen leikkaus on huomioitu indekseissä jo vuoden 2016 toisesta neljänneksestä lähtien, ei vasta vuoden 2017 alusta lukien kuten aiemmin oli. Tämä muutos on tehty myös vanhojen perusvuosien indekseihin. Asia on sovittu valtiovarainministeriön ja Kuntaliiton kanssa. Kuntatalousindeksi on jatkossa oma indeksi, koska indeksissä kuntatalouden painorakenne ei summaudu kunnista ja kuntayhtymistä palveluostojen sulautuksen vuoksi. Valtion menolajit samoin kuin kuntatalouden tehtävä- ja menolajeittaiset luokitukset ovat säilyneet ennallaan.


Lähde: Julkisten menojen hintaindeksi 2015=100. Tilastokeskus

Lisätietoja: Pentti Wanhatalo 029 551 2685, kui.tilastokeskus@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Ville Vertanen

Julkaisu pdf-muodossa (218,1 kt)

Taulukot

Tietokantataulukot

Poimi tarvitsemiasi tietoja taulukoiksi, tarkastele tietoja kuvioina, tai lataa dataa käyttöösi.

Liitetaulukot

Laatuselosteet

Päivitetty 30.11.2018

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Julkisten menojen hintaindeksi [verkkojulkaisu].
ISSN=1798-4505. 3. vuosineljännes 2018. Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 28.9.2023].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/jmhi/2018/03/jmhi_2018_03_2018-11-30_tie_001_fi.html