Julkaistu: 11.9.2019

Julkisten menojen hintaindeksi nousi kuntataloudessa ja valtiolla

Julkisten menojen hintaindeksi nousi valtiolla Tilastokeskuksen ennakkotietojen mukaan 1,6 prosenttia vuoden 2019 toisella vuosineljänneksellä vuotta aiempaan verrattuna. Kuntatalouden hintaindeksi nousi 2,4 prosenttia ja kuntien peruspalvelujen hintaindeksi 2,6 prosenttia vastaavana aikana.

Julkisten menojen hintaindeksi 2015=100, 2. neljännes 2019

Indeksi (2015=100) Pisteluku 1) Vuosimuutos-%
2017–2018
Vuosimuutos-%
II/2018–II/2019
1)
Valtiontalous 101,8 1,0 1,6
Kuntatalous 102,3 1,4 2,4
– Kunnat 101,7 1,3 2,3
– Kuntayhtymät 102,5 1,3 2,4
– Kuntien peruspalvelujen hintaindeksi 102,4 1,4 2,6
1) Ennakollinen

Valtion menojen hintaindeksin nousu johtui pääasiassa siirtomenojen sekä palkkojen ja muiden henkilöstömenojen kasvusta. Kuntatalouden menojen hintaindeksin nousuun vaikutti etenkin henkilöstökustannusten kasvu sekä ostettujen tavaroiden ja palvelujen kallistuminen.


Lähde: Julkisten menojen hintaindeksi 2015=100. Tilastokeskus

Lisätietoja: Laura Haapala 029 551 3075, kui.tilastokeskus@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Ville Vertanen

Julkaisu pdf-muodossa (217,1 kt)

Taulukot

Tietokantataulukot

Liitetaulukot

Laatuselosteet

Päivitetty 11.9.2019

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Julkisten menojen hintaindeksi [verkkojulkaisu].
ISSN=1798-4505. 2. vuosineljännes 2019. Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 21.9.2019].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/jmhi/2019/02/jmhi_2019_02_2019-09-11_tie_001_fi.html