Tämä sivu on arkistoitu.

5.4.2022 jälkeen julkaistut tiedot löydät uudistetulta sivustolta.

Siirry uudelle tilastosivulle

Julkisten menojen hintaindeksi 2000=100 menetelmäkuvaus, kunta- ja valtiontalous

Julkisten menojen hintaindeksien painorakenteet ja seurantaindeksit on uudistettu. Indeksit mittaavat valtiontalouden ja kuntatalouden menojen hintakehitystä. Indeksien uusi perusvuosi on 2000. Julkisten menojen hintaindeksin 2000=100 lisäksi jatketaan perusvuodeltaan vanhempien indeksien tuottamista pääryhmätasolla uuden indeksin kehityksen mukaisesti ketjutettuna (liitteet 7 ja 8).

Valtiontalouden indeksin painorakenne on vuoden 2003 valtion tilinpäätöksen mukainen.

Kuntatalouden indeksin painot ovat kaikkien kuntien ja kuntayhtymien vuoden 2002 tilinpäätösten summien mukaiset.

Indeksit lasketaan neljännesvuosittain. Ne julkaistaan ennakollisina ansiotasoindeksin valmistuttua n. 7 viikkoa neljänneksen päätyttyä. Indeksit ovat ennakollisia kunnes ansiotasoindeksin tiedot ovat lopullisia.

Esimerkiksi vuoden 2003 ansiotasoindeksi on lopullinen vuoden 2004 toisella neljänneksellä. Indeksin ideana on kuvata mahdollisimman hyvin julkisten menojen hintakehitystä. Pyrkimyksenä on löytää jokaiselle menolajille mahdollisimman hyvin sen hintakehitystä kuvaava indeksi Tilastokeskuksen tuottamista palkka-, hinta- tai kustannusindekseistä. Valmiiden indeksien lisäksi kerätään hinta- ja tariffitietoja mm. sosiaalivakuutusmaksuista, työeläkeindekseistä ja koroista. Uudessa indeksissä tavaroiden ja palveluiden ostohintaan sisältyy myös arvonlisävero.

Julkisten menojen hintaindeksi 2000=100 menetelmäkuvaus, kunta- ja valtiontalous pdf (21 sivua)


Päivitetty 13.10.2004

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Julkisten menojen hintaindeksi [verkkojulkaisu].
ISSN=1798-4505. Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 3.6.2023].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/jmhi/jmhi_2004-10-07_men_001.html