Tämä sivu on arkistoitu.

5.4.2022 jälkeen julkaistut tiedot löydät uudistetulta sivustolta.

Siirry uudelle tilastosivulle

Julkisten menojen hintaindeksi on uudistettu

Julkisten menojen hintaindeksi (JMHI) on uudistettu ja sen perusvuodeksi on muutettu 2015=100. Uudistetussa julkisten menojen hintaindeksissä valtiontalouden indeksin painorakenne on vuoden 2014 valtion tilinpäätöksen mukainen. Kuntatalouden indeksin painot ovat kaikkien kuntien ja kuntayhtymien vuoden 2015 tilinpäätösten mukaiset.

Kuntatalouden painorakenteesta on poistettu kuntien ja kuntayhtymien yhtiöitetyt liikelaitokset ja tehty siirtoja mm. varhaiskasvatuksen osalta sosiaalitoimesta opetustoimeen. Lomarahojen leikkaus on huomioitu indekseissä jo vuoden 2016 toisesta neljänneksestä lähtien, ei vasta vuoden 2017 alusta lukien kuten aiemmin oli. Tämä muutos on tehty myös vanhojen perusvuosien indekseihin. Asia on sovittu valtiovarainministeriön ja Kuntaliiton kanssa. Kuntatalousindeksi on jatkossa oma indeksi, koska indeksissä kuntatalouden painorakenne ei summaudu kunnista ja kuntayhtymistä palveluostojen sulautuksen vuoksi. Valtion menolajit samoin kuin kuntatalouden tehtävä- ja menolajeittaiset luokitukset ovat säilyneet ennallaan.

Kaikki uuden perusvuoden mukaiset indeksipisteluvut on saatavana Tilastokeskuksen StatFin -tietokannasta vuoden 2015 ensimmäisestä vuosineljänneksestä lähtien. Vanhojen indeksien pistelukuja on jatkettu ketjuttamalla ja niitä julkaistaan myös StatFin-tietokannassa. Ketjutusajankohta on IV vuosineljännes 2015 pisteluvuista. Vanhojen indeksien pisteluvut muuttuvat jatkossa uusimman julkisten menojen hintaindeksin muutoksia vastaavasti.


Päivitetty 30.11.2018

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Julkisten menojen hintaindeksi [verkkojulkaisu].
ISSN=1798-4505. Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 16.4.2024].
Saantitapa: https://www.stat.fi/til/jmhi/jmhi_2018-11-30_uut_001.html