Tämä sivu on arkistoitu.

5.4.2022 jälkeen julkaistut tiedot löydät uudistetulta sivustolta.

Siirry uudelle tilastosivulle

Julkisten menojen hintaindeksi 2015=100 menetelmäkuvaus, kunta- ja valtiontalous sekä kuntien peruspalvelujen hintaindeksi

Julkisten menojen hintaindeksi (JMHI) on uudistettu ja sen perusvuodeksi on muutettu 2015=100. Uudistetussa julkisten menojen hintaindeksissä valtiontalouden indeksin painorakenne on vuoden 2014 valtion tilinpäätöksen mukainen. Kuntatalouden indeksin painot ovat kaikkien kuntien ja kuntayhtymien vuoden 2015 tilinpäätösten mukaiset.

Kuntatalouden painorakenteesta on poistettu kuntien ja kuntayhtymien yhtiöitetyt liikelaitokset ja tehty siirtoja mm. varhaiskasvatuksen osalta sosiaalitoimesta opetustoimeen. Lomarahojen leikkaus on huomioitu indekseissä jo vuoden 2016 toisesta neljänneksestä lähtien, ei vasta vuoden 2017 alusta lukien kuten aiemmin oli. Tämä muutos on tehty myös vanhojen perusvuosien indekseihin. Asia on sovittu valtiovarainministeriön ja Kuntaliiton kanssa. Kuntatalousindeksi on jatkossa oma indeksi, koska indeksissä kuntatalouden painorakenne ei summaudu kunnista ja kuntayhtymistä palveluostojen sulautuksen vuoksi. Valtion menolajit samoin kuin kuntatalouden tehtävä- ja menolajeittaiset luokitukset ovat säilyneet ennallaan.

Julkisten menojen hintaindeksit lasketaan neljännesvuosittain. Ne julkaistaan ennakollisina ansiotasoindeksin valmistuttua n. 7 viikkoa neljänneksen päätyttyä. Indeksit ovat ennakollisia kunnes ansiotasoindeksin tiedot ovat lopullisia. Esimerkiksi vuoden 2018 ansiotasoindeksi on lopullinen vuoden 2019 toisella neljänneksellä. Julkisten menojen hintaindeksin 2015=100 -pistelukujen lisäksi jatketaan perusvuodeltaan vanhempien indeksien tuottamista pääryhmätasolla uuden indeksin kehityksen mukaisesti ketjutettuna.

Tilastokeskus julkaisee kuntien valtionosuuslain tarkoitetun peruspalvelujen hintaindeksin. Indeksi on muuten samanlainen kuin kuntatalouden indeksi, mutta se kattaa vain sosiaali-, terveys-, opetus- ja kulttuuritoimen eli kuntien peruspalvelut.

Indeksin kehittämisen ideana on ollut käyttää pitkälti hyväksi Tilastokeskuksen valmiiksi tuottamia palkka-, hinta- ja kustannusindeksejä. Jokaiselle JMHI:n menolajille on valittu mahdollisimman hyvin sen hintakehitystä kuvaava indeksi. Valmiiden indeksien lisäksi hintaseurannassa käytetään tariffitietoja mm. sosiaalivakuutusmaksuista, työeläkeindeksejä ja korkoja.

Julkisten menojen hintaindeksi 2015=100 menetelmäkuvaus, kuntatalous, valtiontalous sekä kuntien peruspalvelujen hintaindeksi pdf (19 sivua)


Päivitetty 21.3.2019

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Julkisten menojen hintaindeksi [verkkojulkaisu].
ISSN=1798-4505. Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 5.6.2023].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/jmhi/jmhi_2019-03-21_men_001.html