Detta är arkivinnehåll som inte längre uppdateras.

Gå till den uppdaterade statistiksidan.

Den här statistiken har lagts ned.

Inga nya uppgifter produceras längre om denna statistik.

Beskrivning

Den offentliga sektorns miljövårdsutgifter beskriver den summa som staten och kommunerna årligen använder för miljövård. Statens miljövårdsutgifter omfattar de administrativa utgifterna, utgifterna för miljö- och naturvård samt vissa miljövårdsutgifter till följd av områdesanvändning. Merparten av kommunernas utgifter för miljövård utgörs av utgifter för avloppsvatten- och avfallshantering samt luftvård.

Statistikens hela beskrivning.

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Den offentliga sektorns miljövårdsutgifter [e-publikation].
ISSN=2323-1580. Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 19.8.2022].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/jsys/meta_sv.html