Tästä tilastosta on olemassa uudempi julkaisu

Tuorein julkaisu: Julkisyhteisöjen tulot ja menot neljännesvuosittain 2020, 4. vuosineljännes

Julkisyhteisöjen kokonaisverokertymä kasvoi 1,8 prosenttia huhti- kesäkuussa 2005

Julkisyhteisöjen kokonaisverokertymä kasvoi Tilastokeskuksen mukaan vuoden 2005 toisella neljänneksellä 1,8 prosenttia edellisestä neljänneksestä. Vuoden 2004 toiseen neljännekseen verrattuna kokonaisverokertymä kasvoi vuoden 2005 vastaavalla neljänneksellä 4,1 prosenttia. Julkisyhteisöjen kokonaisverokertymä sisältää tuotannon- ja tuonninverot, tulo- ja varallisuusverot sekä pääomaverot.

Tuotannon ja tuonnin verokertymät kasvoivat vuoden 2005 toisella neljänneksellä 2,7 prosenttia edellisestä neljänneksestä. Vuoden 2004 toisesta neljänneksestä tuotannon- ja tuonninverokertymät lisääntyivät 7,1 prosenttia. Tuotannon ja tuonnin verokertymää edellisen vuoden vastaavasta ajankohdasta kasvatti arvonlisävero. Kausitasoittamaton arvonlisäverokertymä kasvoi 8,9 prosenttia vuoden 2004 toisesta neljänneksestä. Tammi-maaliskuusta 2005 kausitasoitettu arvonlisäverokertymä kasvoi 3,7 prosenttia.

Julkisyhteisöjen tulo- ja varallisuusverokertymä kasvoi vuoden 2005 toisella neljänneksellä tammi-maaliskuusta 1,4 prosenttia. Vuoden 2004 toisesta neljänneksestä tulo- ja varallisuusverokertymä kasvoi julkisyhteisöillä 2,2 prosenttia, myös kotitalouksien valtiolle maksama tulovero lisääntyi 5,8 prosenttia. Kotitalouksien kunnille maksama tulovero kasvoi vuoden 2004 toisesta neljänneksestä 6,5 prosenttia. Yhteisöjen valtiolle maksamat tuloverot pienenivät vuoden 2004 vastaavasta neljänneksestä 11 prosenttia. Kuntien yhteisöiltä saamat yhteisöjen tuloverot vähenivät 3,5 prosenttia.

Pääomaverokertymä pieneni vuoden 2005 toisella neljänneksellä 15,2 prosenttia edellisestä neljänneksestä. Edellisen vuoden vastaavasta neljänneksestä pääomaverokertymä pieneni julkisyhteisöillä 9,2 prosenttia.

Julkisyhteisöjen saamat todelliset sosiaaliturvamaksut kasvoivat vuoden 2005 toisella neljänneksellä 0,4 prosenttia edellisestä neljänneksestä. Vuoden 2004 toisesta neljänneksestä todelliset sosiaaliturvamaksut kasvoivat 4,8 prosenttia.

Julkisyhteisöjen maksamat rahamääräiset sosiaalietuudet kasvoivat vuoden 2005 toisella neljänneksellä 0,7 prosenttia edellisestä neljänneksestä. Vuoden 2004 toisesta neljänneksestä julkisyhteisöjen maksamat rahamääräiset sosiaalietuudet kasvoivat 2,8 prosenttia.

Laskettaessa muutosprosentteja edellisen vuoden vastaavaan periodiin on käytetty kausitasoittamatonta tietoa. Edellisen periodin muutosprosenttia laskettaessa on käytetty kausitasoitettua tietoa. Kausitasoitus on tehty Tramo/Seats-menetelmällä. Lisätietoa Tramo/seats-menetelmästä on saatavissa oheisessa linkissä. Kausitasoitettu tieto tarkentuu usein tulevina periodeina, kun uudet havainnot vaikuttavat kausitasoitukseen. Kuvioissa trendi on laskettu Tramo/Seats-menetelmällä.

Julkisyhteisöjen kokonaisverokertymä ja saadut sosiaaliturvamaksut


Päivitetty 30.9.2005

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Julkisyhteisöjen tulot ja menot neljännesvuosittain [verkkojulkaisu].
ISSN=1797-9366. 2. vuosineljännes 2005, Julkisyhteisöjen kokonaisverokertymä kasvoi 1,8 prosenttia huhti- kesäkuussa 2005 . Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 15.5.2021].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/jtume/2005/02/jtume_2005_02_2005-09-30_kat_001.html