Den här statistiken har lagts ned.

Inga nya uppgifter produceras längre om denna statistik.

Produktionen av statistiken över offentlig rättshjälp har lagts ned (29.1.2015)
Statistikproduktionen har upphört. De senaste uppgifterna, som gäller år 2013, har offentliggjorts i november år 2014. Mera information i nyheten Domstolsstatistik läggs ned.

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Offentlig rättshjälp [e-publikation].
ISSN=1798-5390. Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 12.12.2019].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/julo/index_sv.html