Den här statistiken har lagts ned.

Inga nya uppgifter produceras längre om denna statistik.

Statistikcentralen har slutat framställa och publicera statistik över masskuldebrev (29.1.2007)
Statistikcentralen har slutat framställa och publicera statistik över masskuldebrev fr.o.m. början av år 2007. Uppgifterna i statistiken över masskuldebrev har publicerats kvartalsvis på statistikens webbsidor och månatligen i publikationen "Finansmarknadens månadsserier", som också har upphört fr.o.m. början av år 2007.

Instruktion för hänvisning:

Statistik: Masskuldebrev [e-publikation].
Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 23.10.2019].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/jvk/index_sv.html