Den här statistiken har lagts ned.

Inga nya uppgifter produceras längre om denna statistik.

Publiceringen av statistiken över redovisning av handeln efter region har upphört (18.2.2016)
Publiceringen av statistiken över redovisning av handeln efter region har upphört. De senaste uppgifterna, som gäller år 2009, har offentliggjorts 29.4.2011.

Instruktion för hänvisning:

Statistik: Redovisning av handeln efter region [e-publikation].
ISSN=1799-7208. Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 23.10.2019].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/kamv/index_sv.html