Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Publicerad: 10.5.2011

Antalet personer som fick finskt medborgarskap ökade något år 2010

Enligt Statistikcentralen fick 4 350 utländska medborgare, som var fast bosatta i Finland, finskt medborgarskap under år 2010. Detta var 900 fler än år 2009. Andelen kvinnor var 2 600 och andelen män 1 750, medan 1 000 var under 15 år och 90 hade fyllt 65 år.

Antal utländska medborgare som fått finskt medborgarskap 1966–2010

Antal utländska medborgare som fått finskt medborgarskap 1966–2010

I fjol fick 3 800 personer, som inte var medborgare i ett EU-land, finskt medborgarskap, vilket är 800 fler än år 2009. Bland dem som fick medborgarskap var 550 medborgare i ett EU-land, vilket var 150 fler än året innan.

Flest finska medborgarskap beviljades ryska medborgare (1 930), vilket var en ökning med 900 från året innan. Också året innan beviljades ryska medborgare flest finska medborgarskap. Den näst största gruppen som fick finskt medborgarskap var estniska medborgare (240). Året innan fick 170 estländare finskt medborgarskap. Av de somaliska medborgare som bor i Finland fick 130 finskt medborgarskap år 2010, medan motsvarande siffra året innan var 290.


Källa: Befolknings- och dödsorsaksstatistik. Statistikcentralen

Förfrågningar: Matti Saari (09) 1734 3401, vaesto.tilasto@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Jari Tarkoma

Publikationen i pdf-format (241,4 kB)

Tabeller

Tabeller i databaser

Plocka ut de uppgifter som du behöver till tabeller, visa uppgifterna som diagram eller ladda ned data.

Tabellbilagor

Figurer
Kvalitetsbeskrivningar

Uppdaterad 10.5.2011

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Erhållande av finskt medborgarskap [e-publikation].
ISSN=1797-7150. 2010. Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 26.9.2023].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/kans/2010/kans_2010_2011-05-10_tie_001_sv.html