Tabellbilaga 1. Utlänningar som erhållit finskt medborgarskap och utlänningar efter åldersstruktur 2013

Åldersgrupp Utlänningar som erhållit finskt medborgarskap Utlänningar som erhållit finskt medborgarskap % Utlänningar       Utlänningar %   
Åldersklasser totalt 8 930 100,0 207 511 100,0
0 - 9 1 855 20,8 22 051 10,6
10 - 19 1 448 16,2 17 652 8,5
20 - 29 1 508 16,9 43 580 21,0
30 - 39 2 181 24,4 54 512 26,3
40 - 49 1 137 12,7 34 395 16,6
50 - 59 496 5,6 20 394 9,8
60 - 69 205 2,3 8 959 4,3
70 - 79 79 0,9 3 700 1,8
80 - 21 0,2 2 268 1,1

Källa: Befolknings- och dödsorsaksstatistik. Statistikcentralen

Förfrågningar: Markus Rapo 09 1734 3238

Ansvarig statistikdirektör: Riitta Harala


Uppdaterad 14.5.2014

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Erhållande av finskt medborgarskap [e-publikation].
ISSN=1797-7150. 2013, Tabellbilaga 1. Utlänningar som erhållit finskt medborgarskap och utlänningar efter åldersstruktur 2013 . Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 17.5.2021].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/kans/2013/kans_2013_2014-05-14_tau_001_sv.html