Tämä tilasto on lakkautettu.

Tilastotietoa tästä aiheesta julkaistaan toisen tilaston yhteydessä.

5.4.2022 jälkeen julkaistuja tilastotietoja tästä aiheesta

Tämä sivu on arkistoitu.

Kaupan liikevaihdon kasvusta 55 % tuli autokaupasta vuonna 2003

Kaupan liikevaihto oli vuonna 2003 Tilastokeskuksen mukaan 90,7 miljardia euroa. Liikevaihto kasvoi edellisvuodesta 3,5 miljardia euroa, kasvuprosentin ollessa 4. Liikevaihdon kasvusta 55 prosenttia tuli autokaupasta. Suurin osa, 99 prosenttia, kaupan yrityksistä kuului pk-sektoriin, jonka osuus toimialan liikevaihdosta oli 43 ja henkilöstöstä 60 prosenttia.

Kaupan liikevaihto toimialoittain 1999-2003

kuva

Vaikka kaupan kannattavuuden tunnusluvuissa ei tapahtunut olennaisia muutoksia verrattuna edellisiin vuosiin, kohenivat kaikki katteet euromääräisesti. Käyttökatetta kaupassa saatiin 4,3 miljardia euroa, mikä oli 192 miljoonaa euroa edellisvuotista enemmän. Omavaraisuusaste heikentyi prosenttiyksikön verran edellisestä vuodesta ja oli 44,8 prosenttia taseesta. Kokonaisvelat kasvoivat runsaan miljardin ja nettovelat vajaan miljardin vuotta aiemmasta. Kokonaisvelkojen osuus liikevaihdosta oli 24,7 ja nettovelkojen 19,2 prosenttia.

Kaupan yritysten kannattavuus 2003, pk- ja suuret yritykset

kuva

Autokauppa kävi edelleen vilkkaasti, liikevaihtoa kertyi 15,8 miljardia euroa vuonna 2003. Kasvua vuotta aiemmasta oli 1,9 miljardia euroa eli 13,9 prosenttia. Toimialalla työskenteli 36 400 henkilöä. Autokaupan kannattavuus koheni hieman. Käyttökatetta kertyi 737 miljoonaa euroa. Liiketulosta saatiin 577 miljoonaa euroa, mikä oli 3,6 prosenttia liiketoiminnan tuotoista.

Tukkukauppa keräsi kaupan liikevaihdosta 52 prosenttia ja työllisti kolmasosan kaupan henkilöstöstä. Tukkukaupan kannattavuus pysyi edellisvuosien tapaan vakaana, sen sijaan rahoitusasema heikkeni hieman. Omavaraisuusaste oli 45,8 prosenttia taseesta ja kokonaisvelat suhteessa liikevaihtoon 25,7 prosenttia.

Kaupan toimialojen kannattavuus 2003, pk-/suuret yritykset

  Autokauppa Tukkukauppa (pl.agent.toim.) Vähittäiskauppa
Pk Suuret Pk Suuret Pk Suuret
% % % % % %
Käyttökate 4,4 4,8 5,6 3,5 5,2 4,9
Liiketulos 3,5 3,7 4,4 2,3 4,0 3,0
Kokonaistulos 2,4 2,5 3,0 2,0 2,4 2,9
Tilikauden tulos 3,5 2,5 3,3 2,0 3,8 2,8

Vaikka vähittäiskauppojen lukumäärä supistui edelliseen vuoteen verrattuna parilla sadalla, liikevaihto kuitenkin kasvoi lähes miljardilla eurolla ja sitä kertyi 26,5 miljardia euroa. Vuonna 2003 tilastossa on toteutettu palkkakorjaus, jolla on merkitystä kannattavuuden tunnuslukuihin sellaisilla toimialoilla, joilla yrittäjien oman palkattoman työpanoksen merkitys on suuri. Palkkakorjauksen vaikutus vähittäiskaupan katteisiin oli mikroyrityksissä 3,2 prosenttiyksikköä, pk-sektorilla 1,4 ja koko toimialalla 0,7 prosenttiyksikköä. Varsinaisten toimintakulujen vähentämisen jälkeen muiden kulujen kattamiseen jäi 1,4 miljardia euroa, käyttökatteen ollessa 5,1 prosenttia liiketoiminnan tuotoista. Vuodesta 1999 lähtien omavaraisuusaste on vahvistunut 6,1 prosenttiyksikköä ja oli 44,4 prosenttia taseesta vuonna 2003.


Päivitetty 17.3.2005

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Kaupan tilinpäätöstilasto [verkkojulkaisu].
ISSN=1797-5336. 2003, Kaupan liikevaihdon kasvusta 55 % tuli autokaupasta vuonna 2003 . Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 27.2.2024].
Saantitapa: https://www.stat.fi/til/katipa/2003/katipa_2003_2005-03-17_kat_002.html