Tämä tilasto on lakkautettu.

Tilastotietoa tästä aiheesta julkaistaan toisen tilaston yhteydessä.

5.4.2022 jälkeen julkaistuja tilastotietoja tästä aiheesta

Tämä sivu on arkistoitu.

Liitetaulukko 1. Kaupan tuloksen muodostuminen 2010, ennakkotieto

TULOKSEN MUODOSTUMINEN G Kauppa 45 Autokauppa 46 Tukkukauppa (pl.agent.toim.) 47 Vähittäiskauppa
1 000 euroa 1 000 euroa 1 000 euroa 1 000 euroa
Liikevaihto 115 494 339 15 330 879 63 913 768 35 225 075
Liiketoiminnan muut tuotot 1) 1 763 543 136 748 1 195 823 387 062
LIIKETOIMINNAN TUOTOT YHTEENSÄ 117 257 881 15 467 627 65 109 591 35 612 137
Aine- ja tarvikekäyttö –89 432 920 –12 227 714 –52 516 542 –24 473 007
Ulkopuoliset palvelut –2 124 894 –155 174 –1 530 279 –335 257
Palkat ja henkilösivukulut yhteensä –9 582 602 –1 359 517 –3 801 974 –4 183 642
Laskennallinen palkkakorjaus –433 397 –121 874 –50 427 –224 115
Liiketoiminnan muut kulut 2) –11 432 524 –1 137 470 –4 933 556 –5 010 941
Valmistevarastojen lisäys/vähennys –93 423 938 –95 899 –4 003
KÄYTTÖKATE 4 158 122 466 816 2 180 913 1 381 171
Poistot ja arvonalentumiset yhteensä –1 293 213 –136 090 –605 342 –507 291
LIIKETULOS 2 864 909 330 727 1 575 571 873 880
Rahoitustuotot 1 019 160 94 123 604 231 292 670
Rahoituskulut –975 303 –95 795 –446 308 –418 375
Verot –973 336 –104 823 –521 061 –316 934
NETTOTULOS 1 935 426 224 231 1 212 433 431 237
Satunnaiset tuotot 1 017 172 103 263 616 569 287 812
Satunnaiset kulut –681 073 –120 075 –362 452 –188 331
Käyttöomaisuuden myyntivoitot ja fuusiovoitot 275 984 31 121 189 079 53 581
Käyttöomaisuuden myyntitappiot ja fuusiotappiot –46 153 –3 503 –23 242 –19 246
KOKONAISTULOS 2 501 356 235 037 1 632 388 565 052
Tilinpäätössiirrot yhteensä –27 694 –4 455 11 117 –32 554
Laskennallinen palkkakorjaus (palautus) 433 397 121 874 50 427 224 115
TILIKAUDEN TULOS 2 907 268 352 463 1 693 999 756 739
1) pl. käyttöomaisuuden myyntivoitot ja fuusiovoitot
2) pl. käyttöomaisuuden myyntitappiot ja fuusiotappiot

Lähde: Yritysten rakenteet / Tilinpäätöstilasto 2010, Tilastokeskus

Lisätietoja: Leena Jussila (09) 1734 3754, rakenne.tilastot@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Leena Storgårds


Päivitetty 20.9.2011

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Kaupan tilinpäätöstilasto [verkkojulkaisu].
ISSN=1797-5336. 2010, Liitetaulukko 1. Kaupan tuloksen muodostuminen 2010, ennakkotieto . Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 9.12.2023].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/katipa/2010/katipa_2010_2011-09-20_tau_001_fi.html