Tämä tilasto on lakkautettu.

Tilastotietoa tästä aiheesta julkaistaan toisen tilaston yhteydessä.

5.4.2022 jälkeen julkaistuja tilastotietoja tästä aiheesta

Tämä sivu on arkistoitu.

Liitetaulukko 2. Kaupan tunnuslukuja 2010, ennakkotieto

TUNNUSLUVUT G Kauppa 45 Autokauppa 46 Tukkukauppa (pl.agent.toim.) 47 Vähittäiskauppa
Jalostusarvo, 1 000 euroa 14 174 123 1 948 207 6 033 315 5 788 931
Aineelliset nettoinvestoinnit, 1 000 euroa 827 145 144 812 229 067 430 719
Jalostusarvo/henkilöstökulut 1,4 1,3 1,6 1,3
Käyttökate-% 3,5 3,0 3,3 3,9
Rahoitustulos-% 2,8 2,3 2,8 2,6
Nettotulos-% 1,7 1,4 1,9 1,2
Kokonaistulos-% 2,1 1,5 2,5 1,6
Kokonaispääoman tuotto-% 6,2 6,3 6,4 5,9
Omavaraisuusaste, % 41,6 41,9 41,3 42,2
Kokonaisvelat/liikevaihto-% 28,8 24,1 28,9 29,2

Lähde: Yritysten rakenteet / Tilinpäätöstilasto 2010, Tilastokeskus

Lisätietoja: Leena Jussila (09) 1734 3754, rakenne.tilastot@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Leena Storgårds


Päivitetty 20.9.2011

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Kaupan tilinpäätöstilasto [verkkojulkaisu].
ISSN=1797-5336. 2010, Liitetaulukko 2. Kaupan tunnuslukuja 2010, ennakkotieto . Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 3.12.2023].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/katipa/2010/katipa_2010_2011-09-20_tau_002_fi.html