Tämä tilasto on lakkautettu.

Tilastotietoa tästä aiheesta julkaistaan toisen tilaston yhteydessä.

5.4.2022 jälkeen julkaistuja tilastotietoja tästä aiheesta

Tämä sivu on arkistoitu.

Liitetaulukko 1. Kaupan tuloksen muodostuminen toimialoittain 2010, pl. agentuuritoiminta

TULOKSEN MUODOSTUMINEN G
Kauppa

45
Autokauppa
462–469 Tukkukauppa
pl. agentuuritoiminta
47
Vähittäiskauppa
1 000 euroa 1 000 euroa 1 000 euroa 1 000 euroa
Liikevaihto 115 784 109 15 368 229 63 964 825 35 396 185
Liiketoiminnan muut tuotot 1) 1 738 504 140 107 1 162 214 392 742
LIIKETOIMINNAN TUOTOT YHTEENSÄ 117 522 613 15 508 337 65 127 039 35 788 927
Aine- ja tarvikekäyttö –89 617 622 –12 257 681 –52 539 296 –24 575 215
Ulkopuoliset palvelut –2 128 015 –155 434 –1 530 252 –338 448
Palkat ja henkilösivukulut yhteensä –9 607 653 –1 363 277 –3 812 272 –4 198 599
Laskennallinen palkkakorjaus –478 172 –134 086 –60 320 –241 279
Liiketoiminnan muut kulut 2) –11 416 152 –1 140 753 –4 939 204 –4 986 794
Valmistevarastojen lisäys/vähennys –92 889 399 –90 136 –2 550
KÄYTTÖKATE 4 182 111 457 504 2 155 560 1 446 042
Poistot ja arvonalentumiset yhteensä –1 304 029 –137 680 –606 433 –515 853
LIIKETULOS 2 878 082 319 824 1 549 127 930 189
Rahoitustuotot 1 023 015 95 553 603 738 295 745
Rahoituskulut –890 555 –96 566 –410 539 –368 377
Verot –978 979 –105 264 –524 581 –318 670
NETTOTULOS 2 031 560 213 546 1 217 744 538 884
Satunnaiset tuotot 924 743 99 441 578 365 238 677
Satunnaiset kulut –669 575 –119 975 –362 334 –176 980
Käyttöomaisuuden myyntivoitot ja fuusiovoitot 289 379 29 286 213 437 44 771
Käyttöomaisuuden myyntitappiot ja fuusiotappiot –52 965 –2 709 –31 168 –18 711
KOKONAISTULOS 2 523 142 219 590 1 616 044 626 641
Tilinpäätössiirrot yhteensä –25 324 –4 310 12 378 –31 655
Laskennallinen palkkakorjaus (palautus) 478 172 134 086 60 320 241 279
TILIKAUDEN TULOS 2 975 997 349 373 1 688 734 836 272
1) pl. käyttöomaisuuden myynti- ja fuusiovoitot
2) pl. käyttöomaisuuden myynti- ja fuusiotappiot

Lähde: Kaupan tilinpäätöstilasto 2010, Tilastokeskus

Lisätietoja: Leena Jussila 09 1734 3754, rakenne.tilastot@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Leena Storgårds


Päivitetty 22.2.2012

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Kaupan tilinpäätöstilasto [verkkojulkaisu].
ISSN=1797-5336. 2010, Liitetaulukko 1. Kaupan tuloksen muodostuminen toimialoittain 2010, pl. agentuuritoiminta . Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 4.3.2024].
Saantitapa: https://www.stat.fi/til/katipa/2010/katipa_2010_2012-02-22_tau_001_fi.html