Det finns en nyare publikation över denna statistik.

Den nyaste publikationen: Konsumentprisindex 2021, februari

Tabellbilaga 2. Konsumentprisindex 2010=100 enligt huvudgrupper, månadsförändringar och årsförändringar

  2015
Januari
Vikt Månadsförändring (%) Årsförändring (%)
HUVUDGRUP      
0 TOTALINDEX 1.000,0 -0,7 -0,2
01 LIVSMEDEL OCH ALKOHOLFRIA DRYCKER 143,0 0,2 -1,4
02 ALKOHOLHALTIGA DRYCKER OCH TOBAK 53,1 0,8 2,3
03 KLÄDER OCH SKODON 51,4 -7,6 0,8
04 BOSTÄDER, VATTEN, ELEKTRICITET, GAS OCH ANDRA BRÄNSLEN 212,9 0,2 0,9
05 INVENTARIER, HUSHÅLLSUTRUSTNING OCH RUTINUNDERHÅLL AV BOSTADEN 55,9 -0,4 0,5
06 HÄLSOVÅRD 49,9 1,9 4,5
07 TRANSPORT 140,2 -2,0 -4,2
08 KOMMUNIKATIONER 25,2 -0,9 -5,5
09 REKREATION OCH KULTUR 123,7 -1,1 -0,5
10 UTBILDNING 4,7 -3,9 -0,5
11 RESTAURANGER OCH HOTELL 72,2 0,1 1,6
12 DIVERSE VAROR OCH TJÄNSTER 67,7 -0,2 0,6

Källa: Konsumentprisindex, Statistikcentralen

Förfrågningar: Ilkka Lehtinen 029 551 3478, Kristiina Nieminen 029 551 2957, khi@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Leena Storgårds


Uppdaterad 19.2.2015

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Konsumentprisindex [e-publikation].
ISSN=1799-0246. januari 2015, Tabellbilaga 2. Konsumentprisindex 2010=100 enligt huvudgrupper, månadsförändringar och årsförändringar . Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 13.4.2021].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/khi/2015/01/khi_2015_01_2015-02-19_tau_002_sv.html