Det finns en nyare publikation över denna statistik.

Den nyaste publikationen: Konsumentprisindex 2021, februari

Tabellbilaga 7. Harmoniserat konsumentprisindex 2015=100 enligt huvudgrupper

Huvudgrupp 2016 Skatteändringarnas inverkan på inflationen om året
Februari
HKPI HKPI-KS
Årsförändring (%) Årsförändring (%)
0 KONSUMENTPRISINDEX -0,1 -0,2 0,1
01 LIVSMEDEL OCH ALKOHOLFRIA DRYCKER -1,6 -1,6 0,0
02 ALKOHOLHALTIGA DRYCKER OCH TOBAK 0,2 -1,4 1,5
03 KLÄDER OCH SKODON -0,2 -0,2 0,0
04 BOSTÄDER, VATTEN, ELEKTRICITET, GAS OCH ANDRA BRÄNSLEN 1,5 1,4 0,1
05 INVENTARIER, HUSHÅLLSUTRUSTNING OCH RUTINUNDERHÅLL AV BOSTADEN -1,0 -1,0 0,0
06 HÄLSOVÅRD 4,4 4,4 0,0
07 TRANSPORT -2,2 -2,1 -0,1
08 KOMMUNIKATIONER -0,7 -0,7 0,0
09 REKREATION OCH KULTUR -1,3 -1,3 0,0
10 UTBILDNING 2,6 2,6 0,0
11 RESTAURANGER OCH HOTELL 1,8 1,8 0,0
12 DIVERSE VAROR OCH TJÄNSTER 0,3 0,3 0,0
1) HKPI=Harmoniserat konsumentprisindex , HKPI-KS=Harmoniserat konsumentprisindex med konstanta skatter
2) Skatteändringarnas inverkan på inflationen om året=Årsförändring av HKPI-KS (varuskatterna hålls konstanta i förhållande till indexets bastidpunkt) som dragits av årsförändring av HKPI

Källa: Konsumentprisindex, Statistikcentralen

Förfrågningar: Kristiina Nieminen 029 551 2957, Satu Ruotsalainen 029 551 3205, khi@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Ville Vertanen


Uppdaterad 14.3.2016

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Konsumentprisindex [e-publikation].
ISSN=1799-0246. februari 2016, Tabellbilaga 7. Harmoniserat konsumentprisindex 2015=100 enligt huvudgrupper . Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 12.4.2021].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/khi/2016/02/khi_2016_02_2016-03-14_tau_007_sv.html