Det finns en nyare publikation över denna statistik.

Den nyaste publikationen: Konsumentprisindex 2021, februari

Tabellbilaga 7. Harmoniserat konsumentprisindex 2015=100 enligt huvudgrupper

Huvudgrupp 2016 Skatteändringarnas inverkan på inflationen om året, procentenheten
December
HKPI HKPI-KS
Årsförändring (%) Årsförändring (%)
0 KONSUMENTPRISINDEX 1,1 0,9 0,2
01 LIVSMEDEL OCH ALKOHOLFRIA DRYCKER -0,6 -0,6 0,0
02 ALKOHOLHALTIGA DRYCKER OCH TOBAK 2,0 -1,0 2,9
03 KLÄDER OCH SKODON -0,4 -0,4 0,0
04 BOSTÄDER, VATTEN, ELEKTRICITET, GAS OCH ANDRA BRÄNSLEN 2,6 2,5 0,1
05 INVENTARIER, HUSHÅLLSUTRUSTNING OCH RUTINUNDERHÅLL AV BOSTADEN 0,6 0,6 0,0
06 HÄLSOVÅRD 7,1 7,1 0,0
07 TRANSPORT 1,4 1,5 -0,1
08 KOMMUNIKATIONER 0,7 0,7 0,0
09 REKREATION OCH KULTUR -0,9 -0,9 0,0
10 UTBILDNING 2,0 2,0 0,0
11 RESTAURANGER OCH HOTELL 1,2 1,2 0,0
12 DIVERSE VAROR OCH TJÄNSTER 0,0 0,0 0,0
1) HKPI=Harmoniserat konsumentprisindex , HKPI-KS=Harmoniserat konsumentprisindex med konstanta skatter
2) Skatteändringarnas inverkan på inflationen om året=Årsförändring av HKPI-KS (varuskatterna hålls konstanta i förhållande till indexets bastidpunkt) som dragits av årsförändring av HKPI

Källa: Konsumentprisindex, Statistikcentralen

Förfrågningar: Ilkka Lehtinen 029 551 3478, Kristiina Nieminen 029 551 2957, khi@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Ville Vertanen


Uppdaterad 13.1.2017

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Konsumentprisindex [e-publikation].
ISSN=1799-0246. december 2016, Tabellbilaga 7. Harmoniserat konsumentprisindex 2015=100 enligt huvudgrupper . Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 12.4.2021].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/khi/2016/12/khi_2016_12_2017-01-13_tau_007_sv.html