Det finns en nyare publikation över denna statistik.

Den nyaste publikationen: Konsumentprisindex 2021, februari

Tabellbilaga 7. Harmoniserat konsumentprisindex 2015=100 enligt huvudgrupper

Huvudgrupp 2018 Skatteändringarnas inverkan på inflationen om året, procentenheten
Juli
HKPI HKPI-KS
Årsförändring (%) Årsförändring (%)
0 KONSUMENTPRISINDEX 1,4 1,0 0,4
01 LIVSMEDEL OCH ALKOHOLFRIA DRYCKER 2,0 2,0 0,0
02 ALKOHOLHALTIGA DRYCKER OCH TOBAK 5,7 -0,6 6,4
03 KLÄDER OCH SKODON 0,1 0,1 0,0
04 BOSTÄDER, VATTEN, ELEKTRICITET, GAS OCH ANDRA BRÄNSLEN 2,3 2,2 0,0
05 INVENTARIER, HUSHÅLLSUTRUSTNING OCH RUTINUNDERHÅLL AV BOSTADEN -2,1 -2,1 0,0
06 HÄLSOVÅRD 0,6 0,6 0,0
07 TRANSPORT 1,6 1,7 -0,1
08 KOMMUNIKATIONER -3,6 -3,6 0,0
09 REKREATION OCH KULTUR 0,8 0,8 0,0
10 UTBILDNING 1,6 1,6 0,0
11 RESTAURANGER OCH HOTELL 3,4 3,2 0,3
12 DIVERSE VAROR OCH TJÄNSTER -0,3 -0,3 0,0
1) HKPI=Harmoniserat konsumentprisindex , HKPI-KS=Harmoniserat konsumentprisindex med konstanta skatter
2) Skatteändringarnas inverkan på inflationen om året=Årsförändring av HKPI-KS (varuskatterna hålls konstanta i förhållande till indexets bastidpunkt) som dragits av årsförändring av HKPI

Källa: Konsumentprisindex, Statistikcentralen

Förfrågningar: Kristiina Nieminen 029 551 2957, Satu Montonen 029 551 3205, khi@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Ville Vertanen


Uppdaterad 14.8.2018

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Konsumentprisindex [e-publikation].
ISSN=1799-0246. juli 2018, Tabellbilaga 7. Harmoniserat konsumentprisindex 2015=100 enligt huvudgrupper . Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 13.4.2021].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/khi/2018/07/khi_2018_07_2018-08-14_tau_007_sv.html