Det finns en nyare publikation över denna statistik.

Den nyaste publikationen: Konsumentprisindex 2021, april

Publicerad: 14.9.2018

Inflationen i augusti 1,3 procent

Den förändring av konsumentpriserna på årsnivå som Statistikcentralen räknat var i augusti 1,3 procent. I juli var inflationen 1,4 procent. Att inflationen sjönk något från juli till augusti berodde bland annat på att egnahemshusfastigheter blev billigare.

Inflationsmätare i Finland, augusti 2018

  Indextal Årsförändring (%) Månadsförändring (%)
Konsumentprisindex 2015=100 102,4 1,3 0,1
Levnadskostnadsindex 1951:10=100 1951    
Harmoniserat konsumentprisindex 2015=100 102,5 1,4 0,1
Harmoniserat konsumentprisindex med konstanta skatter 2015=100 101,9 1,0 0,2

I augusti steg konsumentpriserna jämfört med året innan mest på grund av högre priser på bensin och cigaretter samt dyrare ombyggnader av egnahemshus och högre elpriser. Stegringen av konsumentpriserna från året innan dämpades mest på grund av att barndagvårdsavgifter gick ned och egnahemshusfastigheter, receptbelagda läkemedel som ersätts och mobiltelefoner blev billigare. Från juli till augusti var förändringen av konsumentpriserna 0,1 procent.

I mitten av varje månad samlar Statistikcentralens intervjuare in sammanlagt omkring 50 000 prisuppgifter om närmare 470 varor i ungefär 2 700 affärer för indexet. Dessutom samlas omkring 1 000 prisuppgifter in centraliserat.

Inflationen i euroområdet var 2,0 procent i augusti enligt preliminära uppgifter

Enligt de preliminära uppgifterna om det harmoniserade konsumentprisindexet var inflationen i euroområdet i augusti 2,0 procent. I juli var den 2,1 procent. Motsvarande inflation i Finland var i augusti 1,4 procent.

Det harmoniserade konsumentprisindexet omfattar inte ägarboende, penningspel, räntor på konsumtionskrediter eller andra krediter. Inte heller omfattar det brandförsäkring på egnahemshus, fordonsskatt eller fiske- och jaktavgifter. Konsumtionsposterna i det harmoniserade konsumentprisindexet och reglerna för utarbetande av indexet har definierats med EU-förordning.

Eurostats uppskattning av inflationen inom euroområdet baserar sig på medlemsländernas preliminära uppgifter och utvecklingen av energipriserna. Eurostat publicerar de detaljerade, harmoniserade konsumentprisindexen för augusti den 17 september. Information om EU-ländernas inflation finns på Eurostats hemsidor, (http://ec.europa.eu/eurostat/web/main).

Årsförändringen av det harmoniserade konsumentprisindexet med konstanta skatter 1,0 procent i augusti

Årsförändringen av det harmoniserade konsumentprisindexet var i augusti 1,4 procent och årsförändringen av konstantskatteindexet, som mäter marknadsinflationen, 1,0 procent. Ändringarna i indirekta skatter som gjorts efter augusti i fjol hade sålunda en sammanlagd effekt på 0,4 procentenheter när det gäller konsumentpriserna. I augusti var månadsförändringen av det harmoniserade konsumentprisindexet 0,1 procent och av konsumentprisindexet med konstanta skatter 0,2 procent.

Det harmoniserade konsumentprisindexet med konstanta skatter

Den inflation som konsumentprisindexet mäter, består huvudsakligen av varor och tjänster som är prissatta av företag och den offentliga sektorn samt av mervärdes- och andra indirekta varuskatter. Cirka 25 procent av den totala privata konsumtionen som det harmoniserade konsumentprisindexet avbildar, består av indirekta varuskatter. Det harmoniserade konsumentprisindexet med konstanta skatter grundar sig på det harmoniserade konsumentprisindexet, vilket innebär att viktstrukturen och prisuppgifterna är identiska i bägge indexen. Konstantskatteindexet uträknas med en metod där varuskatterna hålls konstanta i förhållande till indexets bastidpunkt. Då ändringar i de indirekta varuskatterna inträffar, avräknas skatteändringarnas inverkan på priserna av varor och tjänster i konstantskatteindexet. Skatteändringarnas inverkan på inflationen erhålls genom att jämföra utvecklingen av det harmoniserade konsumentprisindexet och konstantskatteindexet.


Källa: Konsumentprisindex, Statistikcentralen

Förfrågningar: Kristiina Nieminen 029 551 2957, Satu Montonen 029 551 3205, khi@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Ville Vertanen

Publikationen i pdf-format (358,5 kB)

Tabeller

Tabeller i databaser

Räknarer

Tabellbilagor

Figurer

Uppdaterad 14.9.2018

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Konsumentprisindex [e-publikation].
ISSN=1799-0246. augusti 2018. Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 17.5.2021].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/khi/2018/08/khi_2018_08_2018-09-14_tie_001_sv.html