Det finns en nyare publikation över denna statistik.

Den nyaste publikationen: Konsumentprisindex 2021, februari

Tabellbilaga 7. Harmoniserat konsumentprisindex 2015=100 enligt huvudgrupper

Huvudgrupp 2018 Skatteändringarnas inverkan på inflationen om året, procentenheten
Oktober
HKPI HKPI-KS
Årsförändring (%) Årsförändring (%)
0 KONSUMENTPRISINDEX 1,7 1,3 0,4
01 LIVSMEDEL OCH ALKOHOLFRIA DRYCKER 2,6 2,6 0,0
02 ALKOHOLHALTIGA DRYCKER OCH TOBAK 5,9 -0,5 6,4
03 KLÄDER OCH SKODON -1,9 -1,9 0,0
04 BOSTÄDER, VATTEN, ELEKTRICITET, GAS OCH ANDRA BRÄNSLEN 3,1 3,0 0,0
05 INVENTARIER, HUSHÅLLSUTRUSTNING OCH RUTINUNDERHÅLL AV BOSTADEN 0,3 0,3 0,0
06 HÄLSOVÅRD 1,3 1,3 0,0
07 TRANSPORT 2,4 2,5 -0,1
08 KOMMUNIKATIONER -2,5 -2,5 0,0
09 REKREATION OCH KULTUR 0,2 0,2 0,0
10 UTBILDNING 1,1 1,1 0,0
11 RESTAURANGER OCH HOTELL 1,8 1,5 0,3
12 DIVERSE VAROR OCH TJÄNSTER 0,2 0,2 0,0
1) HKPI=Harmoniserat konsumentprisindex , HKPI-KS=Harmoniserat konsumentprisindex med konstanta skatter
2) Skatteändringarnas inverkan på inflationen om året=Årsförändring av HKPI-KS (varuskatterna hålls konstanta i förhållande till indexets bastidpunkt) som dragits av årsförändring av HKPI

Källa: Konsumentprisindex, Statistikcentralen

Förfrågningar: Kristiina Nieminen 029 551 2957, Satu Montonen 029 551 3205, khi@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Ville Vertanen


Uppdaterad 14.11.2018

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Konsumentprisindex [e-publikation].
ISSN=1799-0246. oktober 2018, Tabellbilaga 7. Harmoniserat konsumentprisindex 2015=100 enligt huvudgrupper . Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 11.4.2021].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/khi/2018/10/khi_2018_10_2018-11-14_tau_007_sv.html