Det finns en nyare publikation över denna statistik.

Den nyaste publikationen: Fastighetspriser 2020, 4:e kvartalet

Fastighetspriser 2007, 1:a kvartalet

2007
1:a kvartalet
Offentliggöranden