Det finns en nyare publikation över denna statistik.

Den nyaste publikationen: Fastighetspriser 2020, 1:a kvartalet

Fastighetspriser 2012, 1:a kvartalet

2012
1:a kvartalet
Offentliggöranden