Det finns en nyare publikation över denna statistik.

Den nyaste publikationen: Stenkolsförbrukning 2021, mars

Publicerad: 25.1.2007

Stenkolsförbrukningen mer än fördubblades i fjol

År 2006 användes omkring 6,6 miljoner ton (160 000 TJ) stenkol som bränsle för el- och värmeproduktionen. Förbrukningen ökade med 105 procent jämfört med föregående år. Den kraftiga ökningen berodde i huvudsak på att den separata elproduktionen vid kondensanläggningar var tre gånger större jämfört med år 2005. Elpriset på den nordiska partimarknaden var under största delen av fjolåret så högt att det lönade sig att producera stenkolskondensel. Kondensel producerad med stenkol ersatte de nordiska ländernas minskade produktion av vattenkraft. Användningen av stenkol i samproduktionen av el och värme ökade också något.

Stenkolsförbrukningen ökade speciellt kraftigt under det tredje kvartalet i fjol, eftersom förbrukningen under det tredje kvartalet året innan var mycket låg. Förbrukningen under det tredje kvartalet, dvs. 1,8 miljoner ton, var den högsta siffran hittills under 2000-talet. Stenkolsförbrukningen för hela fjolåret var 14 procent lägre än under rekordåret 2003.

Stenkolsförbrukning, glidande summa för 12 månader, mn ton

 

Stenkolsförbrukning, 1 000 t

  2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006
januari 610 490 580 820 890 380 550
februari 450 600 440 750 720 430 590
mars 390 640 420 730 660 570 660
april 250 430 320 660 550 280 420
maj 290 340 190 570 490 230  370
juni 100 260 130 380 460 90  450
juli 80 190 210 380 410 50 500
augusti 220 210 270 490 480  90 580
september 270 230 450 650 430  90 680
oktober 380 330 760 700 530 210 660
november 400 420 770 700 630  300  660
december 470 570 800 800 480  460  450
 
hela året 3910 4710 5360 7640 6720 3200 6570

Stenkolslagret i slutet av månaden, mn ton

  2006
januari 5,0
februari 4,6
mars 4,1
april 3,9
maj 3,8
juni 3,7
juli 3,4
augusti 3,2
september 3,3
oktober 3,5
november 3,8
december 4,4

Källa: Sedan år 2005 Statistikcentralen, åren 1997-2004 Energibranschens Centralförbund rf:s utskott för användning av stenkol

Förfrågningar: Saku Slioor (09) 1734 2685, energia@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Kaija Hovi

Tabeller

Tabeller i databaser


Senast uppdaterad 25.1.2007

Instruktion för hänvisning:

Statistik: Stenkolsförbrukning [e-publikation].
ISSN=1798-257X. december 2006. Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 30.7.2021].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/kivih/2006/12/kivih_2006_12_2007-01-25_tie_001_sv.html