Det finns en nyare publikation över denna statistik.

Den nyaste publikationen: Stenkolsförbrukning 2021, mars

Publicerad: 25.10.2007

Stenkolsförbrukningen minskade med 27 procent under januari-september

Under de tre första kvartalen år 2007 användes omkring 3,5 miljoner ton (89 000 TJ) stenkol som bränsle för el- och värmeproduktionen. Förbrukningen minskade med 27 procent från året innan och var 6 procent under medeltalet för 2000-talet. Användningen av stenkol minskade både inom särproduktionen av el samt inom samproduktionen av el och värme. Den minskade förbrukningen har berott på större produktion av vattenkraft i Norden och på det något varmare vädret jämfört med året innan. Det låga priset på utsläppsrätter förbättrade stenkolets konkurrenskraft inom el- och värmeproduktionen jämfört med produktionsformer med lägre utsläpp, men försvagade dess konkurrenskraft jämfört med torv. Inom särproduktionen av el försvagade stenkolets konkurrenskraft jämfört med torv också därför att i början av maj trädde ett inmatningstariffsystem för torv i kraft.

Stenkolsförbrukning, glidande summa för 12 månader, mn ton

Stenkolsförbrukning, 1 000 t

  2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007
januari 610 490 580 820 890 380 550 560
februari 450 600 440 750 720 430 590 680
mars 390 640 420 730 660 570 670 510
april 250 430 320 660 550 280 420 340
maj 290 340 190 570 490 230 370 240
juni 100 260 130 380 460 90 450 300
juli 80 190 210 380 410 50 500 110
augusti 220 210 270 490 480 100 580  300
september 270 230 450 650 430 90 680  500
oktober 380 330 760 700 530 210 660  
november 400 420 770 700 630 300 670  
december 470 570 800 800 480 460 450  
 
tre första kvartal totalt 2660 3390 3020 5430 5080 2230 4820 3530
 
hela året 3910 4710 5360 7640 6720 3200 6600  

Stenkolslagret i slutet av månaden, mn ton

  2006 2007
januari 5,0 4,4
februari 4,7 4,1
mars 4,1 4,2
april 3,9 4,4
maj 3,9  4,8
juni 3,7  4,8
juli 3,5 4,9
augusti 3,2  5,0
september 3,3  4,7
oktober 3,5  
november 3,8  
december 4,4  

Källa: Sedan år 2005 Statistikcentralen, åren 1997-2004 Energibranschens Centralförbund rf:s utskott för användning av stenkol

Förfrågningar: Saku Slioor (09) 1734 2685, energia@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Kaija Hovi

Tabeller

Tabeller i databaser


Senast uppdaterad 25.10.2007

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Stenkolsförbrukning [e-publikation].
ISSN=1798-257X. september 2007. Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 27.7.2021].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/kivih/2007/09/kivih_2007_09_2007-10-25_tie_001_sv.html