Det finns en nyare publikation över denna statistik.

Den nyaste publikationen: Stenkolsförbrukning 2021, mars

Publicerad: 27.1.2009

Stenkolsförbrukningen minskade med 33 procent i fjol

År 2008 användes omkring 3,8 miljoner ton (94 000 TJ) stenkol som bränsle för el- och värmeproduktionen. Förbrukningen minskade med 33 procent från året innan och låg 31 procent under medeltalet för 2000-talet. Användningen av stenkol minskade både inom särproduktionen av el och inom samproduktionen av el och värme. Den minskade konsumtionen berodde på den goda vattensituationen i Finland och på den kraftiga produktionen av vattenkraft samt på inledandet av den andra perioden för EU:s utsläppshandel i början av året. Också det varma vädret gjorde att behovet av uppvärmningsenergi minskade.

Nedgången i priset på utsläppsrätter och de minskade vattenreserverna i Norden gjorde att användningen av stenkol vid kondensproduktionen ökade under det sista kvartalet. I Finland var vattenreserverna under det sista kvartalet dock mycket goda och Finland var nettosäljare på den nordiska elmarknaden. Den ekonomiska recessionen minskade industrins behov av el i slutet av året. Under det fjärde kvartalet var användningen av stenkol 28 procent mindre jämfört med motsvarande period året innan.

Stenkolsförbrukning, glidande summa för 12 månader, mn ton

Stenkolsförbrukning, 1 000 t

  2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008
januari 490 580 820 890 380 550 560 410
februari 600 440 750 720 430 590 680 330
mars 640 420 730 660 570 660 510 330
april 430 320 660 550 280 420 340 230
maj 340 190 570 490 230 370 240 150
juni 260 130 380 460 90 450 300 170
juli 190 210 380 410 50 500 110 90
augusti 210 270 490 480 90 580 300 200
september 230 450 650 430 90 680 500   370
oktober 330 760 700 530 210 660 640 430
november 420 770 700 630 300 660 750  520
december 570 800 800 480 460 450 720  570
   
hela året 4 710 5 360 7 640 6 720 3 200 6 590 5 660 3 790

Stenkolslagret i slutet av månaden, mn ton

  2006 2007 2008
januari 5,0 4,4 3,6
februari 4,6 4,1 3,6
mars 4,1 4,2 3,7
april 3,9 4,4 3,7
maj 3,8 4,8 3,9
juni 3,7 4,8 4,0
juli 3,4 4,9 4,1
augusti 3,2 5,0 4,3
september 3,3 4,7  4,1
oktober 3,5 4,5 3,9
november 3,8 4,1 4,1
december 4,4 3,7  4,4

Källa: Sedan år 2005 Statistikcentralen, åren 1997-2004 Energibranschens Centralförbund rf:s utskott för användning av stenkol

Förfrågningar: Anssi Vuorio (09) 1734 2685, energia@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Leena Storgårds

Tabeller

Tabeller i databaser


Senast uppdaterad 27.1.2009

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Stenkolsförbrukning [e-publikation].
ISSN=1798-257X. december 2008. Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 30.7.2021].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/kivih/2008/12/kivih_2008_12_2009-01-27_tie_001_sv.html