Det finns en nyare publikation över denna statistik.

Den nyaste publikationen: Stenkolsförbrukning 2021, september

Stenkolsförbrukning 2015, december

2015
december
Offentliggöranden
Tabeller

Tabellbilagor

Revideringar i denna statistik